Les embarassades presenten una simptomatologia lleu o asimptomàtica a la COVID-19

Un estudi multicèntric coordinat per investigadors de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, el IDIBAPS i l'Hospital de Sant Pau, mostra que el 14% de les dones embarassades tenen anticossos contra el SARS-CoV-2 i la majoria han desenvolupat la infecció de forma asimptomàtica o amb símptomes lleus.

L'estudi publicat a la prestigiosa revista científica The Lancet s'emmarca dins del projecte Kids Corona, liderat per l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Si bé la susceptibilitat a la infecció sembla ser la mateixa en el primer i el tercer trimestre de l'embaràs, les poques dones embarassades amb símptomes més greus varen contreure la infecció durant el tercer trimestre.

Aquesta dada suggereix que la SARS-CoV-1 podria causar una malaltia més greu i requerir una major vigilància al final de l'embaràs, igual que amb altres virus respiratoris.

L'equip investigador està realitzat un seguiment a llarg termini d'aquests nadons, juntament amb una anàlisi addicional de les mostres de sèrum i de cèl·lules mononuclears de sang perifèrica obtinguda durant l'estudi.

En el projecte han participat les Dres. Maria Dolores Gómez-Roig i Francesca Crovetto de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

Aquesta recerca ha estat finançada per Kids Corona Child and Mother COVID-19 Open Data and Biobank Initiative, Hospital Infantil SJD Barcelona, Fundació LaCaixa, Fundación Stavros Niarchos (SNF), Banco Santander i altres donants privats del projecte Kids Corona.

Article de referència

Crovetto F., Crispi F., Llurba e., Figueras F., Gómez-Roig MD., Gratacos E. Seroprevalence and presentation of SARS-CoV-2 in pregnancy. The Lancet. August 06, 2020. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31714-1.

L'estudi ha analitzat 874 casos de dones amb COVID-19 en el primer i segon trimestre d'embaràs.

Vols compartir aquesta notícia?