En rosegadors, la grandària de la ventrada té efectes en la fisiologia dels adults

Només un 8% dels articles científics sobre metabolisme indiquen la mida de les ventrades de rosegadors. L'estudi liderat pels Drs. Marcela Parra-Vargas i Josep Jiménez Chillarón s'ha publicat a la revista científica Cell Metabolism.

Un equip d'investigació de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu recalca la importància d'indicar la mida de la ventrada de rates i ratolins en els articles científics sobre investigació metabòlica; ja que és un factor clau per entendre l'evolució del metabolisme en animals experimentals.

L'estudi liderat pel Dr. Josep Jiménez Chillarón s'ha publicat a la revista Cell Metabolism, una de les revistes científiques més rellevants de l'Àrea de la Diabetis, l'Obesitat i el Metabolisme.

La trajectòria del creixement infantil juga un paper clau en la salut metabòlica dels adults. Un increment ràpid en el pes durant els primers mesos de vida, augmenta el risc de patir malalties cròniques en l'edat adulta, com ara: l'obesitat, la diabetis tipus 2, les malalties cardiovasculars, etc. Aquest patró també es reprodueix en els animals experimentals nascuts en ventrades petites de ratolins, és a dir, entre 2 i 4 cries per mare.

"Segons els estudis que hem analitzat, podem dir que els ratolins nascuts en ventrades petites desenvolupen més trastorns metabòlics en l'edat adulta, pateixen sobrepès i augmenten la seva adipositat entre el 100% i el 94%." Comenta la investigadora Marcela Parra-Vargas, primera autora de l'article.

Aquests ratolins durant la lactància presenten menys competència per l'accés al menjar i per tant augmenta la seva ingesta. Com a conseqüència es produeix un increment en la taxa de creixement. Un factor que presenta una correlació directa amb el pes corporal, l'obesitat i els nivells de glucosa durant l'edat adulta.

"Després d'analitzar diferents estudis, hem pogut observar que la mida de la descendència influeix en la fisiologia adulta, ja que és un factor que modula el creixement primerenc de les cries." Indica el Dr. Josep Jiménez, cap del grup de recerca Malalties metabòliques d'origen pediàtric.

La mida de la ventrada en la literatura científica

Les malalties metabòliques relacionades amb l'obesitat són malalties poligèniques i multifactorials, entre les quals trobem la taxa de creixement primerenc. Per aquest motiu conèixer la mida de la ventrada hauria de ser una variable a tenir en compte en la publicació dels estudis sobre metabolisme.

Malgrat això, només en una petita part dels articles publicats actualment consta la descripció de la descendència o la mida de la ventrada; al volant del 8% de les publicacions analitzades.

"Davant d'aquesta situació proposem que els propers articles publicats es proporcioni informació sobre la mida de la ventrada i la taxa de creixement primerenc, sobretot en aquelles investigacions realitzades en models de rosegador d'obesitat i malalties metabòliques, millorant així els futurs estudis científics en aquest camp." Conclou l'equip investigador. 

Article de referència

Parra-Vargas M., Ramon-Krauel M., Lerin C., Jimenez-Chillaron J. Size Does Matter: Litter Size Strongly determinado Adulto Metabolism in rodent. Cell Metab. 2020 Sep 1;32(3):334-340. doi: 10.1016/j.cmet.2020.07.014. Epub 2020 Aug 18.

Segons els estudis que hem analitzat, podem dir que els ratolins nascuts en ventrades petites desenvolupen més trastorns metabòlics en l'edat adulta.

Vols compartir aquesta notícia?