Resultats clínics i implementació de les GPC per a les cures dels catèters intravenosos perifèrics

L'Hospital Sant Joan de Déu Palma - Inca participa en un estudi sobre el mapeig dels resultats clínics i la implementació de les guies de pràctica clínica (GPC) per a les cures dels catèters intravenosos perifèrics en tres hospitals espanyols.

Els catèters intravenosos perifèrics (PIVCs) són els dispositius invasius més utilitzats al món. Més del 42% dels PIVCs es treuen prematurament durant la teràpia intravenosa a causa de fallades. Fins ara, s'han fet diferents intents sistemàtics en hospitals europeus per mesurar l'adherència a les recomanacions per mitigar les fallades dels PIVC.

L'objectiu era analitzar els resultats clínics de les recomanacions de les guies de pràctica clínica per cura del PIVC en diferent tipus d'hospitals i medi ambients.

Es va dur a terme un estudi observacional a tres hospitals a Espanya des de desembre de 2017 fins abril de 2018. Es va monitorar l'adherència a les recomanacions mitjançant avaluacions in situ d'inspecció visual de tots els PIVCs en adults ingressats. Es varen recollir el context i les característiques clíniques amb una eina d'avaluació, analitzant les dades descriptivament.

Entre els resultats obtinguts destaca que el 50% dels pacients desconeixien que són els catèters intravenosos perifèrics i quin és el seu ús. Això posa de manifest la gran distància que hi ha entre el coneixement i la pràctica clínica òptima, el que explicaria l’adherència moderada a aquesta pràctica i la necessitat de millorar el coneixement d’aquesta pràctica.

En l’estudi han participat el Grup Cures, Cronicitat i Evidències en Salut (CurES) de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) amb membres de l'Hospital de Manacor, la Universitat de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears i l'Hospital Sant Joan de Déu Palma - Inca; i també la City University of London.

Fonts d’informació

Mapeig dels resultats clínics i implementació de les GPC per a les cures dels catèters intravenosos perifèrics. Infosalud.

Blanco-Mavillard I, Parra-García G, Fernández-Fernández I, Rodríguez-Calero MÁ, Personat-Labrador C, Castro-Sánchez E. Care of peripheral intravenous catheters in three hospitals in Spain: Mapping clinical outcomes and implementation of clinical practice guidelines. PLoS One. 2020;15(10):e0240086.

Entre els resultats obtinguts destaca que el 50% dels pacients desconeixien que són els catèters intravenosos perifèrics.

Vols compartir aquesta notícia?