“La participació de persones sense malaltia mental en estudis de recerca és clau per seguir avançant en el coneixement d’aquestes patologies”

El grup de recerca "Etiopatogènia i tractament dels trastorns mentals greu · MERITT" busca persones sense patologies, de diferents edats i voluntàries per a col·laborar amb diferents estudis de recerca i aprofundir en el coneixement de la psicosi.

Els voluntaris són una peça clau per millorar el coneixement de la salut humana i les malalties. Gràcies a la bona predisposició de milers de persones, la investigació mèdica ha anat avançant al llarg d'aquests anys.

"La participació en la investigació és fonamental per aprofundir en el coneixement de les malalties mentals, en aquest cas de la psicosi, i, en una última instància, arribar a tractaments més eficaços." Comenta la Dra. Susana Ochoa, colíder del grup de recerca.

Els voluntaris i voluntàries sans, que no tenen problemes de salut importants, també juguen un paper important en la recerca clínica. La seva participació permet al personal investigador poder comparar el desenvolupament de la malaltia amb el desenvolupament normal, o bé comparar situacions, experiències de vida, efectes dels fàrmacs, etc. sobre els dos grups.

Vols formar part del nostre repositori de persones sanes?

Actualment el grup de recerca "Etiopatogènia i tractament dels trastorns mentals greu · MERITT" ha obert un registre per adherir-se a formar part del repositori de persones sanes. A través d'aquest registre, les investigadores tindran més facilitat a trobar una persona amb unes característiques determinades per a participar en un estudi.

"Per a nosaltres poder comptar amb un repositori de persones voluntàries sanes ens permetrà dur a terme diferents estudis clínics, en l'àmbit de la psicosi, l'esquizofrènia o altres problemes; i seguir avançant en el coneixement", destaquen les investigadores Raquel López i Marta Ferrer.

La participació en la investigació és fonamental per aprofundir en el coneixement de les malalties i, en una última instància, arribar a tractaments més eficaços.

Vols compartir aquesta notícia?