El valor dels models animals en l'estudi de les malalties rares

L'article publicat a Frontiers in Genetics amb la col·laboració del Dr. Rafa Artuch posa de manifest la importància dels models animals per avançar en la recerca en malalties rares. I fa una reflexió compartida sobre el seu ús entre diferents professionals investigadors de tot l'estat.

Les aproximacions basades en cultius cel·lulars o models computacionals poden ajudar a reduir l’ús d’animals, però no són capaços de reproduir la complexitat de la biologia humana. Per aquest motiu els animals segueixen essent els millors models per a predir i caracteritzar la malaltia en els pacients, i especialment en les malalties rares, ja que moltes d’aquestes són provocades per la mutació d’un únic gen.

Tot i que els models animals contribueixen substancialment a accelerar el desenvolupament de teràpies per a les malalties poc freqüents, el seu ús en la investigació genera controvèrsia. Els autors de l'estudi proposen una combinació de maneig responsable, normes ètiques i transparència en l'experimentació amb animals per contribuir a millorar l'opinió de la societat.

L’estudi presentar exemples concrets de diferents grups del CIBERER on la investigació preclínica amb models animals, en diferents patologies, ha ajudat a avançar en el coneixement d’aquestes. 

Finalment els autors es plantegen com a reptes de futur, com poder unir la informació disponible a les bases de dades de modes de ratolí amb la dels comitès d’avaluació de medicaments orfes de les agències internacionals, en cerca de nous fàrmacs.

I per altra banda, la necessitat de millorar la divulgació científica en l’ús de models animals de cara a la societat per a conscienciar sobre la importància vital d’aquesta investigació per al desenvolupament de nous tractaments per a les malalties rares.

Article signat pel Grup de Treball en Models Animals del CIBERER

En Grup de Treball en Models Animals del CIBERER està coordinat per la Dra. Silvia Murillo-Costa, i l’article ha estat signat per prestigiosos investigadors i investigadores de diferents centres de recerca de tot l’estat; entre els quals ha col·laborat el Dr. Rafa Artuch subdirector científic de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu; i noms tan destacats com la Dra. Mara Dierssen o el Dr. Lluis Montoliu. 

Fonts d’informació

Un estudio del CIBERER destaca el gran valor de los modelos animales para la investigación en enfermedades raras. CIBERER.

Murillo-Cuesta S, Artuch R, Asensio F, de la Villa P, Dierssen M, Enríquez JA, Fillat C, Fourcade S, Ibáñez B, Montoliu L, Oliver E, Pujol A, Salido E, Vallejo M y Varela- Nieto I (2020) The Value of Mouse Models of Rare Diseases: A Spanish ExperienceFrente. Gineta. 11: 583932. doi: 10.3389 / fgene.2020.583932

Els models animals són insubstituïbles per a la recerca les malalties rares, ja que ofereixen informació clau sobre els mecanismes fisiològics de la malaltia i les potencials estratègies terapèutiques. 

Vols compartir aquesta notícia?