La funció cognitiva es veu afectada en pacients joves amb trastorns d'ansietat

Una publicació recent a la revista Anxiety Disorders relaciona el trastorn d'ansietat generalitzada i el trastorn de pànic amb una disminució de la funció cognitiva en joves adults.

Investigadors i investigadores de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i el Instituto de Investigación Sanitaria Princesa (Madrid) han liderat un estudi amb més de 4.500 participants amb l'objectiu d'analitzar com afecten els diferents trastorns d'ansietat al funcionament cognitiu en la població adulta.

Els trastorns d'ansietat són patologies en què l'ansietat no desapareix i pot empitjorar amb el temps, aquesta situació pot interferir en les activitats diàries dels pacients i repercutir en la seva qualitat de vida. Dins d'aquest espectre de patologies, s'inclouen tant els trastorns d'ansietat generalitzada, com els atacs de pànic o les fòbies. En el cas dels trastorns d'ansietat generalitzada les persones afectades es caracteritzen per una preocupació excessiva per problemes comuns que dura més de sis mesos. A més, les funcions cognitives com la fluïdesa verbal o la memòria es veuen afectades negativament en persones que pateixen trastorns d'ansietat.

Actualment existeixen tractaments psicofarmacològics i psicològics per alleugerir la simptomatologia d'aquestes malalties, malgrat això els problemes cognitius no solen millorar i poden persistir quan el pacient ja està recuperat. Inclús alguns estudis mostren que aquests trastorns podrien ser un factor de risc per a les demències.

"En la literatura vam trobar diferents articles on semblava que la relació entre funció cognitiva i els trastorns d'ansietat pot ser diferent segons l'edat dels pacients; però no els podíem comparar entre ells. Per aquest motiu vàrem decidir realitzar aquest estudi per analitzar com afecten aquests trastorns en diferents grups d'edat i segons el seu diagnòstic." comenta la Dra. Beatriz Olaya, líder de l'estudi, i investigadora de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

L'equip investigador va analitzar una mostra representativa de 4.582 adults de tot l'estat espanyol que forma part de l'estudi "Edad con Salud" i que es va dur a terme entre els anys 2011 i 2012. Els participants van ser entrevistats a casa seva per entrevistadors entrenats. L'entrevista va incloure diversos apartats, entre ells una entrevista estructurada per mesurar presència d'atacs de pànic, trastorno de pànic i ansietat generalitzada al llarg de la vida i en l'últim any. Les funcions cognitives van incloure la memòria verbal episòdica (mesurada mitjançant una tasca de record d'una llista de paraules) i la fluïdesa verbal (nombre total d'animals que la persona pot anomenar durant un minut).

"Els nostres resultats confirmen que hi ha una associació entre els trastorns d'ansietat i la funció cognitiva i que aquesta depèn de l'edat. En els adults joves amb trastorns d'ansietat vam observar una disminució significativa en la funció cognitiva, respecte als adults joves sans; que no vam veure en els participants més grans." conclouen Silvia Gayete i Anna Giné, co-autores de l'article i investigadores del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Segons els investigadors i investigadores realitzar intervencions primerenques per a millorar la memòria verbal i les funcions executives en joves adults amb trastorns d'ansietat podria millorar el funcionament cognitiu i evitar possibles problemes relacionats amb el seu deteriorament.

L'estudi "Edad con Salud" va rebre finançament de la Comissió Europea (7è Programa Marc, ref. 223071) i l'Institut de Salut Carlos III (PS09/00295, PS09/01845).

Article de referència

Gayete S, Giné A, Miret M, Ayuso-Mateos JL, Haro JM and Olaya B. Cognitive function associated with different diagnoses of anxiety disorders over the  lifespan: Results from a Spanish representative sample.. J ANXIETY DISORD. 2020; 75: 102296 - 102296. FI: 3,079(Q1)

Els joves adults amb trastorn d’ansietat generalitzat en l’últim any mostraren problemes en la memòria i la fluïdesa verbal.

Vols compartir aquesta notícia?