La digitalització dels assaigs clínics

Hospitals i indústria farmacèutica avancen junts en la digitalització dels assaigs clínics sota la premissa el pacient com a gestor de les seves dades.

La irrupció de la pandèmia de coronavirus ha impulsat la possibilitat de processos com la monitorització en remot dels assajos o l'enviament de la medicació al domicili dels participants. Farmaindustria i el Sant Joan de Déu organitzen un taller formatiu per abordar aquests avenços que poden impulsar la posició d'Espanya en el terreny de la investigació de nous medicaments.

La impossibilitat de desplaçar-se als centres hospitalaris durant les setmanes més crítiques de l'actual pandèmia de coronavirus va fer que els assaigs clínics de medicaments que s'estaven desenvolupant en els hospitals espanyols en aquests moments haguessin d'adaptar-se a la nova situació. Aquesta circumstància va propiciar que s'adoptessin algunes mesures de digitalització en aquest camp, que en molts casos poden millorar l'eficiència i reduir inconvenients als pacients. Així, en aquests mesos s'han activat nous processos com la signatura electrònica dels contractes d'investigació, la possibilitat de realitzar la monitorització en remot dels assajos verificant les dades font o l'enviament de la medicació al domicili dels pacients participants.

Per abordar aquests avanços que poden a més impulsar la posició d'Espanya en el terreny de la investigació de nous medicaments, Farmaindustria i l'Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) van organitzar aquest dijous un taller formatiu online, amb el títol El pacient: gestor de les seves dades en la transformació digital dels assaigs clínics, en què van participar més de 120 professionals de la indústria farmacèutica i de l'hospital.

Entre els ponents de Sant Joan de Déu van participar Antoni Noguera, Arnau Valls, Begonya Nafria, el delegat de protecció de dades Eduard Puig i el gerent de l’Hospital Sant Jona de Déu el Dr. Manel de Castillo.

Font d'informació

Hospitales e industria farmacéutica avanzan juntos en la digitalización de los ensayos clínicos bajo la premisa del paciente como gestor de sus datos. Farmaindustria.

El digital i el presencial han de ser complementaris. Tot el que puguem implantar en matèria de digitalització que millori l'eficiència dels assajos clínics i redueixi inconvenients als pacients serà molt positiu.

Vols compartir aquesta notícia?