L’IRSJD participa en nou projectes de recerca en malalties rares finançats per La Marató

Cinc dels projectes finançats estan coordinats pels investigadors i investigadores de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD).

TREAT-AHC. Identificació de compostos per al tractament de l'hemiplegia alternant de la infància mitjançant reposicionament de fàrmacs. Disseny i validació d'una escala

L'Hemiplegia Alternant de la Infància és un trastorn del neurodesenvolupament d'origen genètic ultrarar causada per mutacions en el gen ATP1A3. Aquest gen juga un paper clau en l'estabilitat i el manteniment dels gradients electroquímics d'ions de sodi i potassi a través de la membrana plasmàtica de les neurones. Alteracions en aquest gen provoquen hemiplegia, atàcia, deteriorament neurològic i fins i tot la mort. Avui dia, encara no es coneixen els mecanismes moleculars de la malaltia i per tant no existeix un tractament efectiu.

Un dels objectius del projecte és la identificació preclínica de la malaltia i l'avaluació de diferents dianes terapèutiques. A més, també, es dissenyarà i validarà una escala clínica per a poder avaluar l'eficàcia clínica d'aquests possibles tractaments en pacients a través de diferents assaigs clínics.

El projecte és un estudi multicèntric internacional, coordinat per la Dra. Carme Fons (IRSJD), i que inclou experts en ciències bàsiques i recerca clínica. Compta amb la participació del Dr. Francesco Danilo (UCSC) i la Dra. Elisa De Grandis (IRCCS).

Desenvolupament de tractaments personalitzats en malalties genètiques rares causades per parkinsonisme pediàtric

La deficiència de Tirosina Hidroxilasa és un trastorn genètic que produeix una depleció dopaminèrgica i un parkinsonisme precoç. Actualment trobem aproximadament 80 pacients amb aquesta malaltia en tot el món. I d'aquest només la meitat responen al tractament, l'altra meitat presenten parkinsonisme complex precoç i discapacitat intel·lectual. A més d'aquesta patologia, es coneixen 70 gens més que poden produir parkinsonisme pediàtric, amb poques opcions terapèutiques.

Davant d'aquest fet, l'equip coordinat per la Dra. Angels Garcia-Cazorla (IRSJD), té com a objectiu desenvolupar tractaments personalitzats per augmentar la síntesi de dopamina en pacients amb THD, i que a més també puguin ser útils per la resta de patologies de parkinsonisme pediàtric.

En aquest projecte també participen les Dres. Aurora Martínez (UBERGEN) i la Dra. Antonella Consiglio (IDIBELL).

ArmTracker: un sistema per avaluar la funció motora de les extremitats superiors durant la vida diària per a pacients amb distròfia muscular de Duchenne i atròfia muscular espinal

La distròfia muscular de Duchenne i l'atròfia muscular espinal són dues condicions genètiques amb aparició a la primera infància caracteritzades per una debilitat muscular progressiva i devastadora que acaba amb la mort de la persona afectada. Afortunadament, els avenços en teràpia gènica han obert una nova era per aquests pacients, i han permès modificar la seva història natural. Tot i això, l'avaluació la mesura de la resposta dels pacients a aquestes noves teràpies segueix sent un repte; poder mesurar amb precisió la funció motora dels pacients en condicions de vida real es necessita per poder avaluar l'estat inicial del pacient i la seva evolució.

El projecte finançat per La Marató té com a objectiu perfeccionar un sistema de detecció portàtil que permeti recollir el màxim d'informació de la funció cinemàtica del braç del pacient. Per tal de poder oferir llarg termini un biomarcador d'interès per als clínics que permeti supervisar la progressió de la malaltia i la seva resposta al tractament.

El projecte està coordinat pel Dr. Daniel Natera (IRSJD), amb la participació del Dr. Josep Maria Font (investigador del CREB i membre de l'IRSJD) i la Dra. Carme Torres de l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial.

Xarxa interhospitalaria catalana de variants genètiques per millorar el diagnòstic genètic en malalties rares

Les proves genètiques han reduït els seus costos i han evolucionat des de la interrogació de gens únics a panells d'uns quants gens, fins a exomes i genomes sencers. Han esdevingut rutinaris i s'han integrat en l'atenció clínica, el que ha portat a un augment de la complexitat en l'anàlisi i la interpretació de dades concomitants, essent les variants de significat incert un dels principals reptes.

La majoria dels pacients amb malalties minoritàries se sotmeten a una prova genètica, però un nombre significatiu d'ells pot esperar anys fins a assolir un diagnòstic molecular final i sovint poden enfrontar-se a múltiples diagnòstics erronis. Per aquest motiu poder compartir dades de laboratori i genòmica clínica pot millorar l'atenció en aquests pacients.

El projecte coordinat per la Dra. Dèlia Yubero (IRSJD) proposa crear i desenvolupar una xarxa interhospitalària catalana que permeti interrogar les variants genètiques de milers de proves genètiques realitzades a pacients amb malalties minoritàries, mitjançant l'aplicació d'eines estàndard i segures. L'intercanvi d'aquestes dades entre centres pot ajudar a interpretar i classificar variants; i millorar la qualitat i l'eficàcia del diagnòstic.

Aquest projecte compta amb la participació de les Dres. Dra. Babita Singh (CRG), Dra. Ariadna Padró Miquel, Dr. Benjamín Rodríguez Santiago (IRSCSP), Dra. Eva González Roca (IDIBAPS) i Dra. Elena García Arumí (VHIR).

Noves estratègies per la identificació i caracterització funcional de marcadors genètics pronòstics en les síndromes mielodispàsiques/leucèmies agudes mieloblàstiques hereditàries de la infància

Les síndromes mielodisplàsques són un grup de trastorns hematopoètics minoritaris en l'edat pediàtrica i amb una elevada tendència a progressar cap a una leucèmia mieloide aguda. Un nombre important de casos pediàtrics s'associen a mutacions germinals que poden afectar altres membres de la família. Els portadors d'aquestes mutacions poden desenvolupar la malaltia amb temps de latència variable i penetrància incompleta. Actualment, el trasplantament progenitors hematopoètics és l'única opció curativa, però amb resultats pobres un cop s'ha produït la progressió a fases avançades de la malaltia.

L'objectiu principal del projecte és desenvolupar un registre a nivell nacional i un biobanc centralitat que permeti millorar la caracterització genotip-fenotip de la malaltia, i d'aquesta manera poder desxifrar el paisatge genòmic i transcriptomic, a partir de les tècniques OMIQUES in vitro i in vivo. Per tal d’obtenir eines que ajudin a predir l'evolució clínica de la malaltia, inclús dintre d'una mateixa família.

El Dr. Albert Català (IRSJD) coordina el projecte finançat per La Marató, que compta amb la participació del Dr. José Vicente Cervera Zamora (FIHFE) i la Dra. Alessandra Giorgetti (IDIBELL).

Quatre projectes de La Marató compten amb la participació d'investigadors de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu

Informació d’interès

Consulta tots els projectes seleccionats

Quim Masferrer presenta els 41 projectes en malalties minoritàries que es finançaran gràcies a La Marató 2019. La Marató.

El Patronat ha acordat distribuir 12.193.469 euros entre els 41 projectes de recerca científica d'excel·lència guardonats.

Vols compartir aquesta notícia?