Els Baby Boomers podrien ser la generació que més pensa en el suïcidi

Un estudi publicat a la revista Epidemiology and Psychiatric Sciences, on ha participat el Dr. Josep Maria Haro, de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, conclou que els europeus nascuts a les dècades dels anys 50 i 60, els anomenats baby boomers, pensen més en el suïcidi que les generacions precedents.

L'estudi ha estat liderat per María Cabello, investigadora de CIBERSAM i de la UAM, i s'ha centrat a dilucidar si les tendències d'ideació suïcida a Europa podrien respondre a l'efecte de l'edat, el moment o la cohort de naixement, tractant de donar resposta a dues qüestions fonamentals: si la gent gran pensen més a suïcidar-se, i si ho pensen més ara que abans.

Per a això, durant el període 2004-2013, es van analitzar dades de més de 50.000 persones de 50 anys de més en 20 països, pertanyents a la població d'estudi del projecte europeu Athlos, que té com a objectiu aconseguir una millor comprensió de l'envelliment mitjançant la identificació de patrons de trajectòries d'envelliment saludable, els determinants d'aquests patrons, els punts crítics en el temps en què es produeixen canvis en les trajectòries i proposar intervencions clíniques i de salut pública oportunes per optimitzar l'envelliment saludable.

Els resultats de la investigació van mostrar que la idea de suïcidar-se augmentava en les persones de mitjana edat (50-64 anys), disminuint en la primera etapa de la vellesa (65-79 anys) i augmentant de nou a partir dels 80 anys. Per tant, les dades recolzen que la relació entre l'edat i la idea de suïcidar-se pot no ser lineal en la gent gran, i suggereixen que els diferents grups d'edat han d'analitzar-se per separat en l'estudi de la ideació suïcida.

Examinant cada generació per separat, es va evidenciar que les persones nascudes durant la Segona Guerra Mundial (generació silenciosa) van tenir prevalences d'idees suïcides molt baixes durant tot el seguiment, de manera que aquestes persones podrien haver après a adaptar les aspiracions personals per perseverar en temps difícils i ser més resistents a les frustracions. Per contra, es va observar una tendència creixent d'ideació suïcida per a les generacions de la postguerra, aconseguint el nivell més significatiu en els nascuts entre 1953 i 1964, és a dir, la generació dels Baby Boomers. Això podria explicar-se amb el fet que la mitjana edat sol ser un període associat amb càrregues econòmiques, sanitàries i socials que podrien augmentar la prevalença de la ideació suïcida.

Aquestes troballes fan reflexionar sobre les situacions a què cada grup d'edat ha d'enfrontar-se, com poden ser la independència dels fills, el declivi físic, o la viduïtat. De la mateixa manera, cal destacar la importància que juguen les variables personals en la presència de la ideació suïcida. En l'estudi es va comprovar que existia una relació directa entre el risc de pensar a suïcidar-se amb factors com ser dona, un menor nivell d'educació i un pitjor estat de salut o estar divorciat.

Donat que la generació dels Baby Boomers, que comparativament mostra la tendència més gran als pensaments suïcides d'entre totes les generacions investigades, ja comença a entrar en la vellesa, els resultats d'aquest estudi podrien reflectir la necessitat més gran de suport social i de salut mental per a la gent gran en el futur.

Article de referència

Cabello M, Rico-Uribe LA, Martinez-Ávila JC, Sánchez-Niubò A, Caballero FF, Borges G, Mellor-Marsá B, Haro JM, Prina M, Koskinen S, Ayuso-Mateos JL. The role of ageing in the wish to be dead: disentangling age, period and cohort effects in suicide ideation in European population. Epidemiol Psychiatr Sci. 2021 Feb 18;30:e17. doi: 10.1017/S2045796021000020. PMID: 33597061.

Font d’informació

Los europeos nacidos en las décadas de los 50 y 60 podrían pensar más en suicidarse que las generaciones anteriores. CIBESAM.

Aquesta tendència creixent de la ideació suïcida en els baby boomers pot implicar la major necessitat de suport social i de salut mental per a la gent gran en el futur

Vols compartir aquesta notícia?