Els infants alletats per dones immunitzades amb la vacuna de Pfizer podrien estar protegits contra la COVID-19

Aquest resultat s'emmarca dins de l'estudi LacCOVID, del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, i conclou que la llet materna conté anticossos específics contra el SARS-CoV-2 (IgG). L'estudi ha estat liderat per Erika Esteve i Vicens Díaz de Brito.

L'actual pandèmia de la COVID-19 ha provocat una gran preocupació en dones lactants, per la possibilitat de contagiar-se i transmetre el virus als seus fills durant l'alletament, i també pels possibles efectes nocius de la vacunació.

Alhora, aquest grup de població ha estat exclòs dels assajos clínics per a l'aprovació de les vacunes contra el SARS-CoV-2, encara que les principals autoritats científiques consideren que les vacunes ARNm (ARN missatger) són segures. En aquest sentit, en recomanen l'administració en casos en què la possibilitat de contraure la malaltia sigui més elevada que els potencials riscos de la vacunació, i deixen la decisió de mantenir l'alletament en mans de les mares.

Amb aquest context, i arran de detectar que professionals sanitàries volien vacunar-se sense abandonar la lactància, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu ha impulsat l'estudi LacCOVID, publicat a medRxiv.

"Els resultats del qual encoratgen a totes les dones lactants que estiguin donant el pit a vacunar-se amb les vacunes basades en ARNm sense interrompre l'alletament", apunten tant Erika Esteve com Vicens Díaz de Brito, metgessa adjunta i cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sant Boi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, respectivament, i coordinadors d'aquest treball.

L'estudi demostra l'existència d'anticossos específics contra el SARS-CoV-2 (IgG) en llet i en sang de dones lactants que han estat vacunades amb Pfizer-BioNTech.

La immunitat augmenta després de la segona dosi

Aquest estudi va començar al febrer de la mà d'Erika Esteve. Aquesta professional del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, mare lactant d'un nadó nascut el 2020, volia vacunar-se i va constatar el buit d'informació sobre la vacunació en aquest grup de població. Un escenari que la va portar a decidir emprendre una recerca en aquest àmbit. Ella és una de les 32 professionals del centre que participen en l'estudi. Actualment, s'han publicat els resultats de les primeres 18 dones que han finalitzat el seguiment. Totes estan o han estat en primera línia, la seva mitjana d'edat és de 37,8 anys i el temps mitjà de postpart és de 18,7 mesos.

Per elaborar l'estudi s'han extret 52 mostres de llet materna i de sang, que s'han analitzat en tres moments diferents: després de rebre la primera dosi de la vacuna, dues setmanes després d'aquesta i quatre setmanes després de la segona dosi. Així, s'ha vist que els anticossos contra el SARS-CoV-2 s'incrementen notablement després de la segona dosi i que els nivells d'IgG en sang estan correlacionats amb els nivells en llet materna, fet que permetria fer en un futur un càlcul aproximat dels nivells d'IgG vacunal en llet materna, únicament amb una anàlisi sanguínia de la mare.

Cal destacar que els tests serològics van mostrar que cap voluntària havia patit prèviament la COVID-19 i que tampoc ho van fer durant l'estudi, quan se'ls van practicar també test d'antígens previs a cada presa de mostres. L'estudi continua en marxa fins a completar el seguiment de les 32 dones participants.

Els resultats de LacCOVID obren la porta al fet que la vacunació amb les noves vacunes ARNm contra la COVID-19 pugui tenir un efecte protector en els infants alletats, sense provocar efectes adversos ni en les mares ni en els seus fills.

Font d’informació

Els infants alletats per dones immunitzades amb la vacuna de Pfizer podrien estar protegits contra la COVID-19. Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Les participants de l’estudi són professionals sanitàries de l’organització que desenvolupen la seva tasca en primera línia.

Vols compartir aquesta notícia?