La llet materna de dones infectades i vacunades contra el coronavirus conté anticossos enfront el virus

Dos estudis liderats per investigadors de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA), centre del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), juntament amb l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) i la Universitat de Barcelona (UB), entre d'altres, han determinat l'impacte que la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 té sobre la lactància materna.

Els estudis no van trobar restes de virus en cap de les mostres de llet analitzades i la majoria van presentar anticossos específics enfront del SARS-CoV-2, tant en dones infectades de forma natural com en les vacunades. En aquest últim cas, els nivells d'anticossos van variar segons la vacuna rebuda. Són els primers estudis d'aquest tipus a Espanya, i primers a nivell mundial en comparar els efectes de les tres vacunes en la llet materna.

Tots dos treballs són resultat de l'estudi MilkCorona, una iniciativa amb l'objectiu principal d'estudiar l'impacte de la infecció natural per SARS-CoV-2 i de la vacunació en la llet materna. A més, es pretén esbrinar si la resposta immunitària depèn de la vacunació, si els nivells d'anticossos enfront del SARS-CoV-2 són comparables als de les dones que van patir la COVID-19, així com l'impacte de la vacunació en aquestes dones.

En el primer estudi es va desenvolupar i validar el mètode per detectar el SARS-CoV-2 en la llet materna amb la col·laboració del grup de la investigadora Glòria Sánchez de l'IATA-CSIC, que lidera el rastreig del coronavirus en aigües residuals en diversos punts del país. Gràcies a això es va determinar la presència, concentració i persistència d'anticossos específics del SARS-CoV-2 en la llet materna. La principal conclusió és que no es va detectar l'RNA del virus en cap de les mostres de llet materna analitzades i, a més, la majoria de les mostres va presentar anticossos específics enfront de virus amb una gran variabilitat entre dones.

Ni rastre de l'RNA del coronavirus en la llet materna

L'estudi va determinar la presència d'anticossos (immunoglobulines) IgA, IgG i IgM enfront de proteïnes estructurals del SARS-CoV-2, com el denominat Receptor Binding Domain (RBD), una part essencial de virus que li permet infectar les cèl·lules, així com enfront de proteïnes no estructurals, com la proteasa principal (MPRO). Aquesta proteasa ha estat analitzada per primera vegada en la llet materna gràcies a la tecnologia desenvolupada per la investigadora del CSIC Mar Valés i el seu equip en el Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC). Els anticossos IgA es van trobar en majors nivells que els IgG i IgM a les mostres llet materna.

Primer estudi que compara els efectes de tres vacunes

En el segon estudi es va analitzar la presència d'anticossos enfront del SARS-CoV-2 a 75 dones lactants vacunades amb diferents tipus: 30 amb vacunació completa de Pfizer, 21 amb pauta completa de Moderna i 24 amb la primera dosi d'AstraZeneca. El treball va mostrar la presència d'anticossos específics (IgA i IgG) en les mostres. A més, els nivells d'anticossos van variar segons la vacuna rebuda, així com en funció de l'existència d'una infecció prèvia.

En tots els casos es va produir una resposta a la vacunació amb un augment d'anticossos enfront de SARS-CoV-2, molt més intens després de la segona dosi. Es van observar diferències entre les mares infectades de forma natural i les vacunades amb la major presència d'un tipus o un altre d'anticòs. A més, algunes de les dones que van ser vacunades havien passat la COVID-19, i, després de la primera dosi de vacuna, la seva llet presentava nivells d'anticossos equivalents a dones sanes amb les dues dosis. Això concorda amb la informació que suggereix que individus que han passat la malaltia assoleixen immunitat en sang amb una única dosi.

"La lactància materna és una prioritat, i encara necessitem més estudis dirigits a confirmar el potencial paper protector d'aquests anticossos presents en la llet materna enfront de la COVID-19 en nens", indica María Carmen Collado, coordinadora del consorci i investigadora de l'IATA-CSIC.

Una iniciativa que continua en marxa

En la iniciativa MilkCorona participen a més del Servei de Pediatria de l'Hospital Clínic de València (Dra. Cecília Martínez Costa), altres hospitals de les ciutats de València (Hospital Universitari Doctor Peset i Hospital Universitari i Politècnic La Fe), Barcelona (Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i l'Hospital Clínic), Granada (Hospital San Cecilio) i Saragossa (Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa), així com diverses Universitats (Jaume I de Castelló, Barcelona i Granada). A més, compta amb el suport de LactApp, una aplicació mòbil sobre lactància.

Aquest grup multidisciplinar continua treballant per estudiar l'impacte de les noves variants del coronavirus en els anticossos presents en la llet materna, la seva persistència després de la COVID i després de la vacunació, i en l'efecte de la pauta de vacunació completa d'AstraZeneca. A més, investiguen els efectes de la infecció per SARS-CoV-2 en la composició de la llet materna, així com el seu efecte en la microbiota, en el sistema immunitari i el desenvolupament del lactant.

La iniciativa acaba de rebre finançament en la convocatòria COVID-19 de la Fundació La Marató de TV3 amb el projecte "Impacte de la infecció i la vacunació materna del SARS-CoV-2 sobre els anticossos de la llet materna, els compostos bioactius de la llet i la salut maternoinfantil (MilkCORONA). En el projecte, el grup de la Dra. M. Carmen Collado Amores (IATA-CSIC) investigarà l'impacte de la infecció i vacunació en la microbiota intestinal, el Dr. Carles Lerín Martínez (IRSJD) el seu efecte sobre els components metabòlics de la llet, i el Dr. Francisco José Pérez Cano (Universitat de Barcelona) avaluarà de quina manera el virus ha influït en la composició d'elements immunitaris en la llet.

"Esperem poder aportar noves dades científiques sobre el paper beneficiós de la lactància enmig d'aquesta pandèmia", indiquen els membres del consorci.

Tots dos estudis es troben actualment en procés de publicació per part de diferents revistes científiques.

Articles de referència

Bäuerl C, Randazzo W, Sánchez G, Selma-Royo M, Garcia-Verdevio E, Martínez-Rodríguez L, Parra-Llorca A, Lerin C, Fumadó C, Crovetto F, Crispi F, Pérez-Cano FJ, Rodríguez G, Ruíz-Redondo G, Campoy C, Martínez-Costa C, Collado MC. SARS-CoV-2 RNA and antibody detection in human milk from a prospective multicenter study in Spain. medRxiv 2021.05.06.21256766.

Selma-Royo M, Bäuerl C, Mena-Tudela D, Aguilar-Camprubí L, Pérez-Cano FJ, Parra-Llorca A, Lerin C, Martínez-Costa C, Collado MC. Anti-Sars-Cov-2 IgA And IgG In Human Milk After Vaccination are Dependent On Vaccine Type And Previous Sars-Cov-2 Exposure: A Longitudinal Study. medRxiv 2021.05.20.21257512.

Ambdues publicacions són preliminars i, per tant, la versió final es pot veure modificada en funció de les suggerències dels revisors. Les publicacions es troben sota revisió en l'actualitat.

Font d’informació

La leche materna de mujeres infectadas y de vacunadas contra el coronavirus contiene anticuerpos frente a la covid-19. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

No es van trobar restes de SARS-CoV-2 en les mostres de llet de dones infectades de forma natural, però sí anticossos específics. És el primer estudi

Vols compartir aquesta notícia?