Prediuen el pronòstic d'un tipus de càncer infantil creant empelts tumorals en ratolins

Investigadors del programa Càncer Pediàtric de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) i de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona han fet pública la seva experiència de deu anys en la creació de models animals de sarcomes pediàtrics com el sarcoma d'Ewing, el rabdomiosarcoma i l'osteosarcoma.

Al llarg d'aquests anys, l'equip investigador va utilitzar ratolins immunodeprimits per empeltar mostres de les malalties dels pacients i crear models animals immortalitzats dels tumors.

El projecte ha estat liderat pel Dr. Ángel Montero Carcaboso, responsable del grup "Tractament del càncer pediàtric" de l'IRSJD. Els resultats d'aquest estudi, la primera autora és Helena Castillo Écija (IRSJD), ocupen la portada de la revista científica  "The Journal of Pathology Clinical Research".

Els sarcomes pediàtrics són un grup poc comú i heterogeni de neoplàsies malignes de l'esquelet i els teixits tous, que representen aproximadament el 12% dels tumors sòlids pediàtrics. Els més freqüents són el sarcoma d'Ewing, l'osteosarcoma i el rabdomiosarcoma. Amb els tractaments actuals, al voltant d'un 70% dels pacients supera la malaltia.

Actualment, els models animals de tumors, també anomenats xenoempelts derivats de pacients (PDX, de l'anglès patient-derived xenografts) són una eina prometedora per a l'estudi precís i personalitzat dels tumors rars. Aquesta eina permet, fins i tot, identificar possibles tractaments a aplicar, en funció de la genètica del tumor, i caracteritzar l'eficàcia de diferents estratègies terapèutiques.

Els investigadors van recol·lectar i van inocular en ratolins 68 mostres de tumors, obtingudes de 51 infants. Trenta de les mostres van produir amb èxit un PDX immortalitzat. Els resultats de l'estudi demostren que el creixement reeixit dels tumors en els ratolins es va correlacionar amb un pitjor pronòstic dels pacients, és a dir, alguns dels pacients el tumor va créixer en ratolí van recaure abans, o van ser més resistents als tractaments.

"Vam voler avaluar si aquests PDX podien ser útils per predir el pronòstic dels sarcomes pediàtrics. Aproximadament el 70% dels pacients d'aquestes malalties tan greus arriben a l'edat adulta, però encara ens queda un 30% en els que els tractaments fallen. Identificar factors que permetin anticipar el pronòstic o seleccionar el tractament més adequat per a cada pacient és un dels objectius de la nostra investigació", comenta el Dr. Ángel Montero Carcaboso.

Els resultats de l'estudi mostren que l'èxit de l'empelt dels PDX en el moment de la diagnosi inicial de la malaltia és un factor que podria ajudar a identificar aquells pacients amb major risc de recaiguda futura de la malaltia.

"El nostre objectiu final és realitzar una medicina molt més personalitzada a cada pacient, poder identificar anticipadament el risc de recaiguda i dissenyar teràpies més específiques i eficaces per a cada un d'aquests infants", conclou Helena Castell Écija.

Recentment, l'equip liderat pel Dr. Montero Carcaboso va assolir una cosa mai descrita abans en càncer pediàtric, en aconseguir establir en ratolins de laboratori models PDX aparellats d'un mateix pacient. En concret, van reproduir sarcomes d'Ewing de mostres obtingudes de l'etapa primerenca de la malaltia (en el moment de la diagnosi) i també de l'etapa avançada (quan la malaltia reapareix). Aquests experiments proveeixen eines molt útils per estudiar l'evolució clínica d'aquesta malaltia davant els tractaments rebuts pels pacients.

Article de referència

Castillo-Ecija H, Pascual-Pasto G, Perez-Jaume S, Resa-Pares C, Vila-Ubach M, Monterrubio C, Jimenez-Cabaco A, Baulenas-Farres M, Muñoz-Aznar O, Salvador N, Cuadrado-Vilanova M, Olaciregui NG, Balaguer-Lluna L, Burgueño V, Vicario FJ, Manzanares A, Castañeda A, Santa-Maria V, Cruz O, Celis V, Morales La Madrid A, Garraus M, Gorostegui M, Vancells M, Carrasco R, Krauel L, Torner F, Suñol M, Lavarino C, Mora J, Carcaboso AM. Prognostic value of patient-derived xenograft engraftment in pediatric sarcomas. J Pathol Clin Res. 2021 Jul;7(4):338-349. doi: 10.1002/cjp2.210. Epub 2021 Apr 9. PMID: 33837665.

L'èxit de l'empelt dels PDX en el moment de la diagnosi inicial de la malaltia és un factor que podria ajudar a identificar aquells pacients amb major risc de recaiguda futura de la malaltia.

Vols compartir aquesta notícia?