El mapeig de lesions cerebrals després d'un ictus neonatal pot ajudar a prevenir seqüeles de llarga durada

Un equip investigador, liderat pels Drs. Alfredo Garcia-Alix i Christian Stephan-Otto a l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, ha mapejat el cervell de 53 infants amb ictus isquèmic neonatal amb l'objectiu de trobar correlacions entre la zona afectada i seqüeles identificades en edat pediàtrica. L'estudi s'ha publicat a la revista científica "Archives of disease in childhood. Fetal and neonatal Edition".

L'ictus isquèmic neonatal (NAIS) afecta 1 de cada 3.000-5.000 recent nascuts durant els primers 28 dies de vida, i és una de les causes més importants de seqüeles neurològiques en els infants. Entre les afectacions més freqüents trobem l’hemiplegia (paràlisis de la meitat del cos), les alteracions en el llenguatge, la cognició, el comportament o l'epilèpsia. Aquestes afectacions comprometen tant la qualitat de vida dels infants com de les seves famílies.

"Per als equips clínics, poder conèixer quines possibles seqüeles presentarà un infant que ha tingut un NAIS en els primers dies de vida ens pot ajudar a iniciar la teràpia al més aviat possible", comenta el Dr. Alfredo Garcia-Alix, president de la Fundación NeNe.

Un mapa construït a partir de 53 ressonàncies magnètiques

Per a poder construir el mapa del cervell post NAIS, l'equip de treball va analitzar les ressonàncies magnètiques de 53 infants de sis hospitals pediàtrics de tot el país, que havien patit un ictus isquèmic neonatal, juntament amb cinc variables clíniques per avaluar els problemes de llenguatge, motors i cognitius que presentaven 2 anys després de l'ictus.

Els resultats mostren correlacions entre les zones afectades per l'ictus i els problemes que presentaven els infants. Per exemple es van associar lesions en el gir supramarginal esquerre amb problemes en el processament del llenguatge, mentre que lesions en la substància blanca, particularment en la càpsula externa i la corona radiata, tenien una correlació amb problemes motors. Finalment, les lesions en els girs frontals inferiors i mig de l'hemisferi esquerre tenien associat un deteriorament cognitiu.

"Identificar amb precisió la relació entre les regions cerebrals afectades per un ictus neonatal i les seves conseqüències clíniques a futur pot ajudar als equips clínics a dissenyar teràpies rehabilitadores més personalitzades, que millorin substancialment la qualitat de vida dels pacients i les seves famílies". Conclou el Dr. Christian Stephan-Otto, coordinador del grup "Cerebral Imprints of Gender, Development and Pathology" de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

Descripció de la imatge: Seccions axials del cervell neonatal mostrant les regions predictores de futura disfunció cognitiva (verd), motora (vermell) i de la parla (blau).

L'estudi ha inclòs infants de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, l'Hospital Clínic de Barcelona, l'Hospital Universitari de Burgos, l'Hospital Universitari La Paz, l'Hospital Puerta del Mar i l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Les anàlisis de dades es van dur a terme amb la participació destacada del Dr. Christian Núñez, qui actualment gaudeix d'un contracte Sara Borrell a l'Institut d'Investigació Biomèdica - Sant Pau.

Article de referència

Núñez C, Stephan-Otto C, Arca G, Agut T, Arnaez J, Cordeiro M, Benavente-Fernández I, Boronat N, Lubián-López SP, Valverde E, Hortigüela M, García-Alix A. Neonatal arterial stroke location is associated with outcome at 2 years: a voxel-based lesion-symptom mapping study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2021 May 14:fetalneonatal-2020-320400. doi: 10.1136/archdischild-2020-320400. Epub ahead of print. PMID: 33990386.

Els resultats mostren correlacions entre les zones afectades per l'ictus i els problemes que presentaven els infants.

Vols compartir aquesta notícia?