Estudien la taxa de supervivència dels pacients amb neuroblastoma d’alt risc tractats a Sant Joan de Déu amb immunoteràpia d’última generació

Investigadors de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu han publicat els resultats del tractament amb l'anticòs anti-GD2 humanitzat Naxitamab (DanyelzaR) combinat amb el factor estimulant de colònies de granulòcits i macròfags (GM-CSF; LeukineR) en pacients amb neuroblastoma d'alt risc en remissió completa després del tractament de inducció (quimioteràpia i cirurgia) demostrant una supervivència global (OS) als 3 anys superior al 90%.

El neuroblastoma és el tumor més freqüent en els primers 5 anys de la vida. S'origina en el sistema nerviós autònom (simpàtic) i el seu pronòstic és molt variable, depenent de les característiques moleculars de cada subgrup. La taxa de supervivència del neuroblastoma d'alt risc a llarg termini en els millors centres no supera el 55%.

Actualment la cura del neuroblastoma d'alt risc segueix sent un dels grans reptes per als professionals de l'oncologia infantil. El desenvolupament de la immunoteràpia anti-GD2 d'última generació ha aconseguit creuar barreres que mai abans s'havien aconseguit permetent la supervivència a llarg termini de pacients en recaiguda o amb malaltia refractària, abans impossible.

"A través de la immunoteràpia ensenyem al sistema immune del pacient a reconèixer i eliminar les cèl·lules del neuroblastoma que són expertes en evadir el sistema d'immuno-vigilància, i per tant, quan el tumor s'intenta reactivar té menys oportunitats" comenta el Dr. Jaume Mora, director científic del Pediatric Cancer Center Barcelona de l'Hospital i coordinador del programa Càncer Pediàtric de l'IRSJD.

El 12 de juny de 2017 a l'Hospital Sant Joan de Déu es va administrar Naxitamab en combinació amb GM-CSF en un pacient amb neuroblastoma d'alt risc per primera vegada al món. Al llarg de 4 anys s'han tractat més de 200 pacients de tot el món, i l'Hospital s'ha convertit en l'únic centre fora dels Estats Units en oferir aquest tractament.

"Després d'aquests anys i amb els resultats a la mà hem comprovat que la supervivència global dels pacients amb neuroblastoma d'alt risc en primera remissió completa superava el 90% als 3 anys. I més important, aquesta supervivència l'hem aconseguit erradicant la quimioteràpia d'altes dosis i el trasplantament autòleg del pla de tractament d'aquests pacients quan es tracten amb naxitamab i GM-CSF" indica el Dr. Jaume Mora.

Els resultats han estat publicats a Cancers; Frontiers in Pharmacology i Pediatric Blood Cancer i són fruit de més de 10 anys de treball per demostrar que la immunoteràpia quan es combina amb les estratègies més eficients de quimioteràpia, cirurgia i radioteràpia permet curar a un nombre significativament més gran de pacients amb càncer.

El desembre de 2020 la FDA (Food and Drug Administration) dels Estats Units va aprovar Naxitamab per al tractament del neuroblastoma d'alt risc en pacients amb malaltia refractària a moll d'os o os. Han estat menys de 4 anys des de l'inici dels assaigs fins a l'aprovació per l'agència reguladora, un èxit sense precedents en el llarg i difícil camí d'aprovar un medicament per malalties minoritàries.

La meitat dels pacients documentats en l'assaig que ha dut a l'aprovació de Naxitamab han estat de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Una dada més que reflecteix el camí pioner del programa de recerca en Càncer Pediàtric en aquest camp a nivell mundial.

"Fins avui molts dels pacients amb neuroblastoma d'alt risc en recaiguda ja no responien als tractaments habituals: quimioteràpia, radioteràpia, etc. Però a través dels resultats del nostre assaig clínic, hem pogut demostrar que el tractament amb immunoteràpia d'última generació és una via de possible curació i per tant hem de continuar investigant en aquesta direcció i seguir observant l'evolució d'aquests pacients a llarg termini" conclou Mora.

Articles de referència

Mora J, Castañeda A, Gorostegui M, Santa-María V, Garraus M, Muñoz JP, Varo A, Perez-Jaume S, Mañe S. Naxitamab combined with granulocyte-macrophage colony-stimulating factor as consolidation for high-risk neuroblastoma patients in complete remission. Pediatr Blood Cancer. 2021 May 22:e29121. doi: 10.1002/pbc.29121. Epub ahead of print. PMID: 34022112.

Mora J, Castañeda A, Colombo MC, Gorostegui M, Gomez F, Mañe S, Santa-Maria V, Garraus M, Macias N, Perez-Jaume S, Muñoz O, Muñoz JP, Barber I, Suñol M. Clinical and Pathological Evidence of Anti-GD2 Immunotherapy Induced Differentiation in Relapsed/Refractory High-Risk Neuroblastoma. Cancers (Basel). 2021 Mar 12;13(6):1264. doi: 10.3390/cancers13061264. PMID: 33809255; PMCID: PMC7998131.

Mora J, Castañeda A, Flores MA, Santa-María V, Garraus M, Gorostegui M, Simao M, Perez-Jaume S, Mañe S. The Role of Autologous Stem-Cell Transplantation in High-Risk Neuroblastoma Consolidated by anti-GD2 Immunotherapy. Results of Two Consecutive Studies. Front Pharmacol. 2020 Oct 30;11:575009. doi: 10.3389/fphar.2020.575009. PMID: 33324208; PMCID: PMC7723438.

Hem pogut demostrar que el tractament amb immunoteràpia d'última generació és una via de possible curació i per tant hem de continuar investigant.

Vols compartir aquesta notícia?