Descobreixen noves característiques fenotípiques en trastorns relacionats amb el metabolisme dels neurotransmissors

Un treball co-liderat per la Dra. Àngels Garcia-Cazorla, Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD), ha estudiat a més de 270 pacients amb malalties neuro-metabòliques ultra rares per descriure i avaluar les seves característiques clíniques i bioquímiques inicials, i millorar-ne així el seu diagnòstic.

L'estudi, publicat a la revista Nature Communications, és el resultat del grup de treball de la xarxa "International Working Group on Neurotransmitter Related Disorders" (I-NTD), un registre que reuneix les dades clíniques de pacients amb trastorns relacionats amb neurotransmissors de més de 25 països diferents. L'I-NDT ha estat co-fundat pel grup de la Dra. Àngels Garcia Cazorla juntament amb el Dr. Thomas Opladen (Heidelberg) i la Dra Manju Kurian (Londres).

Els neurotransmissors són missatgers químics que transporten, impulsen i equilibren les senyals entre les neurones i les cèl·lules diana en tot el cos. Existeixen més de 100 i cadascun té la seva funció específica. La falta de la seva síntesi, del seu transport o processament, o el dels seus co-factors essencials, com la tetrahidrobiopterina (BH4), pot provocar el que s'anomenen trastorns heretats relacionats amb el metabolisme de neurotransmissors.

Aquests trastorns són un grup de malalties neurometabòliques rares que s'associen amb problemes de moviment i retard global del desenvolupament, amb afeccions al sistema nerviós central, autonòmic, hematològic o cardiovascular. Aquestes malalties, segons l'estructura química del neurotransmissor o cofactor afectat, es classifiquen en dos grans grups.

 "Un dels principals problemes a l'hora de diagnosticar aquestes malalties neurometabòliques rares és que els seus símptomes no solen ser específics i poden solapar-se amb símptomes d'altres afectacions neurològiques com la paràlisis cerebral o les encefalopaties epilèptiques. Per això, sovint moltes d'aquestes malalties no són reconegudes adequadament o directament són mal diagnosticades" comenta la Dra. Àngels Garcia Cazorla, líder del grup de recerca "Neurometabolisme pediàtric: mecanismes de comunicació neuronal i teràpies personalitzades".

De fet, dins d'aquestes malalties neurometabòliques rares, només es pot detectar de manera precisa a un petit grup gràcies a la prova del taló al nounat. Però, totes les altres malalties d'aquest tipus requereixen proves diagnòstiques selectives que comporten un diagnòstic prolongat i per tant, un retard a l'hora d'iniciar el tractament. Generalment doncs el resultat depèn de la malaltia en concret, del moment del diagnòstic, de l'inici i del tipus de tractament específic, així com del compliment a llarg termini del tractament. A més, com són malalties rares, se n'han descrit molt pocs casos o fins i tot hi ha casos únics al món, el que dificulta encara més la seva comprensió, diagnòstic i tractament.

Noves característiques fenotípiques per millorar el diagnòstic

Amb aquest estudi, l'equip investigador pretén superar aquestes limitacions i ampliar el coneixement actual sobre aquests trastorns. Per això, s'han estudiat a més de 270 pacients amb trastorns heretats del grup de les monoamines (un dels dos grans grups) per realitzar la primera avaluació estandarditzada del registre de pacients de l'iNTD.

La singularitat d'aquesta xarxa ha permès caracteritzar exhaustivament i avaluar els aspectes clínics i bioquímics inicials en el procés diagnòstic. Els resultats obtinguts revelen

  • un augment de la taxa de prematuritat
  • un risc elevat de ser petit en edats gestacionals i de microcefàlia congènita en alguns trastorns
  • que la manera de diagnosticar i els símptomes específics influeixen sobre l'edat i el retard del diagnòstic
  • la presència de nous símptomes de presentació neonatal com la hipòxia o icterícia

Els resultats emfatitzen la importància de reconèixer símptomes primerencs i també destaquen la necessitat d'una avaluació clínica acurada i sistemàtica per millorar el diagnòstic en aquestes malalties de neurodesenvolupament rares.

Article de referència

Kuseyri Hübschmann, O., Horvath, G., Cortès-Saladelafont, E. et al. Insights into the expanding phenotypic spectrum of inherited disorders of biogenic aminesNat Commun 12, 5529 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-25515-5

 "Un dels principals problemes a l'hora de diagnosticar les malalties neurometabòliques és que els seus símptomes no solen ser específics i poden solapar-se amb d'altres afectacions neurològiques com la paràlisis cerebral o les encefalopaties epilèptiques"

Vols compartir aquesta notícia?