Una guia per millorar la participació dels pacients pediàtrics en la recerca de medicaments

El passat 14 d’octubre l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona va acollir la presentació del document Recomendaciones para la articulación de la participación de pacientes pediátricos en el proceso de la I+D de medicamentos, que té per objectiu aconseguir més i millor implicació d'infants i adolescents i les seves famílies en la recerca de nous tractaments específicament dirigits a la població pediàtrica.

L’elaboració de la guia ha comptat amb la participació de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, membres de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu, Farmaindustria, la Red Española de Ensayos Clínicos Pediátricos i la Asociación Española de Pediatría. Validada per més de 60 organitzacions de pacients, societats científiques, centres hospitalaris i companyies farmacèutiques i compta amb el vistiplau de l'Agència Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), organisme responsable de la regulació d'assaigs clínics.

Aquest document és una guia per a investigadors, administració sanitària, companyies farmacèutiques i pacients i les seves famílies que pot contribuir a assegurar que el procés d'investigació de nous medicaments pediàtrics estigui centrat en aquest perfil de pacients i sustentat en l'estreta relació amb ells.

“Hem elaborat un document únic en el context europeu que té com a objectiu oferir unes recomanacions compartides pels diferents agents que assegurin un procés d'I+D de la indústria farmacèutica centrat en el pacient pediàtric”, ha explicat Begonya Nafría, cap del grup Patient Engagement in Research de l’Institut de Recerca i coordinadora de l'Àrea de Participació de Pacients en Recerca de l'Hospital Sant Joan de Déu.

"L'única forma de dur a terme assaigs clínics centrats en les necessitats del pacient pediàtric -ha dit l'experta- és involucrant a pacients i famílies. El seu paper ajudant des de les fases més primerenques, quan es dissenya el protocol d'investigació, és d'inestimable valor. La guia presentada reconeix el dret dels menors a tenir veu activa en les diferents fases d'un assaig clínic, i ofereix recomanacions perquè els diferents agents implicats puguin incorporar la perspectiva del pacient i de la seva família. A l'Hospital Sant Joan de Déu fa més de 7 anys que promovem la recerca centrada en el pacient. Es pot involucrar el pacient pediàtric en un assaig, només és qüestió de fer-ho possible".

Les entitats impulsores del document comparteixen aquesta necessitat d'involucrar els pacients que participaran en assaigs clínics i les seves persones cuidadores en tot el procés investigador, perquè assegurarà una millor experiència i contribuirà a orientar encara més la recerca en les necessitats dels pacients, la qual cosa repercutirà en la qualitat de la recerca.

Descarrega’t la guia

Notícia completa

Una guía contribuirá a impulsar y mejorar la participación de pacientes pediátricos en la investigación de medicamentos. Farmaindustria.

"Com a pacient pediàtrica confiem que aquesta guia suposo una nova forma de fer investigació en la qual la veu dels infants i les nostres famílies sigui considerada per al disseny dels assaigs clínic, centrats realment en els pacients." va comentar Nora Navarro, pacient pediàtrica

Vols compartir aquesta notícia?