El teixit adipós marró és més actiu en nenes durant el primer any de vida

Un equip liderat per la Dra. Lourdes Ibáñez i el  Dr. Francesc Villarroya, investigadors de l'IRSJD, amb la col·laboració de personal de l'Hospital Josep Trueta i de la Universitat de Leuven publica el primer estudi que demostra diferències entre nenes i nens en l'activitat del teixit adipós marró durant el primer any de vida. L'estudi s'ha publicat a The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

El teixit adipós marró està format per adipòcits i la seva funció, a diferència del teixit adipós blanc, és produir calor per ajudar a mantenir la temperatura corporal en condicions de baixa temperatura. Se sol trobar al voltant del coll, de l'aorta, dels ronyons i a la zona axil·lar. I, de fet, és molt abundant en nounats, però amb l'edat es va reduint.

A més, recentment, el teixit adipós marró s'ha identificat com a zona activa on s'alliberen molècules bioactives, anomenades adipocines marrons. Aquestes se n'encarreguen de la senyalització local i exerceixen accions sobre diferents òrgans. Així mateix, molts estudis suggereixen la possibilitat d'usar les adipocines marrons com a candidates terapèutiques i potencials biomarcadores de l'activitat del teixit adipós marró. 

Fa poc, en estudis experimentals, s'ha demostrat en ratolins que la quimiocina CXCL14 és una de les adipocines marrons que secreta el teixit adipós marró actiu. Exerceix efectes protectors contra les alteracions metabòliques provocades per les dietes obesogèniques, és a dir, dietes que afavoreixen el sobrepès i l'obesitat. Però, no tots els estudis coincideixen amb un paper positiu de CXCL14 en el metabolisme.

No obstant, encara no se sap quin és el paper del teixit adipós marró i com s'associa amb l'adipositat o excés de greix en el cos i la salut metabòlica en la primera infància.

"L'objectiu del nostre grup de treball ha estat determinar la relació entre l'activitat del teixit adipós marró, els nivells de l'adipocina CXCL14, l'adipositat corporal i variables endocrino-metabòliques durant el primer any de vida en infants" comenta la investigadora Cristina Garcia del grup de recerca Endocrinologia metabòlica de l'IRSJD, primera autora de l'article.

Més activitat del teixit adipós marró en nenes

L'estudi ha analitzat a un grup de 43 nadons des de que van néixer fins als 12 mesos per examinar els nivells de l'adipocina CXCL14 i paràmetres endocrins metabòlics, l'índex de greix i l'activitat del teixit adipós marró mitjançant una termografia infraroja (tècnica que permet determinar la temperatura a distància).

Els resultats evidencien que el teixit adipós marró posterior-cervical és més actiu en nenes que en nens. A més, només en nenes, s'ha vist que com més activitat d'aquest teixit, menys adipositat o excés de greix hi havia. Per últim, els nivells de CXCL14 també són més alts en nenes als 12 mesos i es correlacionen positivament amb l'activitat del teixit adipós posterior-cervical.

“Aquests resultats indiquen que tant l'activitat del teixit adipós marró i els nivells de CXCL14 són específics del sexe biològic durant el primer any de vida, sent en nenes més actius" comenta el Dr. Francesc Villarroya, cap del grup de recerca en Biologia molecular i regulació gènica del teixit adipós i les seves patologies de l'IRSJD i investigador de l'Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB)

"A més, els resultats podrien significar que la citoquina CXCL14 podria ser un biomarcador a l'hora d'avaluar l'activitat del teixit adipós marró, ja que quantificar-la resulta molt més fàcil i és molt menys invasiu, sobretot en infants" continua la Dra. Lourdes Ibáñez, cap de grup de recerca Endocrinologia metabòlica de l'IRSJD i endocrinòloga pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu.

L'estudi destaca la importància de considerar les diferències de sexe en els estudis de l'activitat del teixit adipós marró, l'adipositat i anàlisis de biomarcadors; fins i tot en les primeres etapes de desenvolupament. Tot i això, són necessaris anàlisis i seguiments posteriors de la població estudiada per acabar de determinar aquestes relacions.

Article de referència

Garcia-Beltran C, Cereijo R, Plou C, Gavaldà-Navarro A, Malpique R, Villarroya J, López-Bermejo A, de Zegher F, Ibáñez L, Villarroya F. Posterior Cervical Brown Fat and CXCL14 levels in the First Year of Life: Sex Differences and Association with Adiposity. J Clin Endocrinol Metab. 2021 Oct 22:dgab761. doi: 10.1210/clinem/dgab761. Epub ahead of print. PMID: 34677618.

"Els resultats podrien significar que la citoquina CXCL14 podria ser un biomarcador a l'hora d'avaluar l'activitat del teixit adipós marró ja que quantificar-la resulta molt més fàcil i és molt menys invasiu"

Vols compartir aquesta notícia?