La soledat multiplica per cinc les probabilitats de desenvolupar una depressió

Un estudi publicat a la revista Journal of affective disorders i liderat pel Dr. Joan Domènech, investigador de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD), determina que la probabilitat que una persona que viu en situació de soledat desenvolupi una depressió és cinc vegades més alta que una que no té aquest tipus de sentiment. En aquest context i davant de l'increment en trastorns de salut mental, neix la plataforma SOM Salut Mental 360.

La soledat es defineix com un sentiment desagradable que es produeix quan les relacions socials es perceben com a deficients. Se sol distingir entre dos tipus: la emocional, derivada de l'absència d'un vincle emocional proper i la social, derivada de l'absència d'una entorn social atractiu. Segons les dades de l'Enquesta Social Europea, la soledat sol ser més freqüent a l'est i al sud d'Europa i les característiques socioeconòmiques i sociodemogràfiques que es troben freqüentment relacionades amb nivells més alts de solitud són el sexe femení, estar a l'atur o jubilat i un estatus socioeconòmic baix.

Diversos estudis han demostrat que la soledat està relacionada amb el desenvolupament de trastorns mentals com la depressió o l'ansietat. En aquest sentit, la pandèmia de la Covid-19 no ha fet més que agreujar aquesta situació, sent les persones de 18 a 34 anys les més afectades per l'impacte del confinament segons un altre estudi realitzat pel mateix centre de Sant Joan de Déu. Les dades mostren com els joves presenten unes prevalences d'ansietat i depressió superiors a les de la població de mitjana i avançada edat.

"La població amb una prevalença més elevada de depressió i ansietat és la formada per majors de 50 anys. No obstant, sembla que durant la pandèmia els joves han sigut els més fràgils, potser perquè les seves necessitats relacionals són diferents. Necessiten un contacte cara a cara i més variat que altres grups poblacionals. També ha pogut influir el fet que hagin estat més perjudicats per factors com la pèrdua de feina o de poder adquisitiu", explica el Dr. Joan Domènech, investigador post-doc del grup Epidemiologia dels trastorns mentals i de l'envelliment  i responsable de l'estudi.

L'estudi conclou que la soledat és un predictor de la depressió i l'ansietat i, no només això, sinó que també es tracta de la principal causa de depressió entre els factors de risc modificables, per sobre d'altres condicionants com les variables socioeconòmiques o els hàbits saludables. De fet, les persones amb problemes econòmics tenen també un elevat risc de tenir depressió, ja que aquesta probabilitat es multiplica per 3,5 respecte a les que no presenten aquesta problemàtica.

Tanmateix, segons el Dr. Josep Maria Haro, cap del grup Epidemiologia dels trastorns mentals i de l'envelliment i director de Docència, Recerca i Innovació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, la soledat, tot i ser un factor de risc desencadenant de depressió, és una variable que es pot modular. "És a dir, si actuem per corregir-lo, la situació de la persona millorarà", afirma.

Sant Joan de Déu presenta SOM Salut Mental 360

Després de gairebé dos anys de pandèmia i de mesos de confinament, els trastorns de salut mental s'han multiplicat i les cerques a internet s'han disparat en un 600%. Conseqüentment, s'ha accelerat la necessitat de trobar una informació veraç i contrastada a la xarxa sobre temes relacionats amb la salut mental.

Per donar resposta a aquesta demanda, Sant Joan de Déu ha presentat avui SOM Salut Mental 360, una plataforma digital basada en la co-creació entre usuaris, familiars, professionals sanitaris, del sector social i de l'entorn educatiu, i la ciutadania en general, que pretén informar, acompanyar, apoderar i sensibilitzar la societat sobre la importància de cuidar la salut mental de les persones.

El portal incorpora continguts actualitzats en l'àmbit de la salut mental i ampliarà progressivament la diversitat de  formats. Actualment, s'ofereixen trobades digitals, sessions de consulta a l'expert, testimonis de professionals sanitaris, usuaris, familiars, educadors i associacions, així com articles divulgatius i monogràfics, entre d'altres. Tota la informació de la plataforma és revisada per un comitè científic de caràcter multidisciplinari per tal de garantir la veracitat informativa.

Font d'informació

Sant Joan de Déu presenta la plataforma web SOM Salut Mental 360. Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

SOM Salut Mental 360 és una plataforma digital basada en la co-creació entre usuaris, familiars, professionals sanitari i la ciutadania en general, que pretén informar, acompanyar, apoderar i sensibilitzar la societat sobre la importància de cuidar la salut mental de les persones.

Vols compartir aquesta notícia?