Disminueix la incidència de bronquiolitis infantil durant la pandèmia de COVID-19

El brot pandèmic de COVID-19 ha suposat un canvi epidemiològic clarament observable respecte a la bronquiolitis aguda, la infecció viral més freqüent de les vies respiratòries inferiors als lactants menors de 2 anys. Així ho demostra un estudi liderat per les Dres. Mónica Balaguer i Iolanda Jordan, Institut de Recerca Sant Joan de Déu, la Universitat de Barcelona i el CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP) que publica la revista BMC Infectious Diseases.

L'estudi ha demostrat la càrrega molt baixa de bronquiolitis greu durant la pandèmia de SARS-CoV-2 i el bec tardà en comparació amb altres anys de la darrera dècada. Els resultats obtinguts van apuntar cap a la rellevància de les mesures d'aïllament en la disminució de les infeccions virals respiratòries a la població pediàtrica.

L'objectiu de l'estudi va ser analitzar i comparar els becs de bronquiolitis estacional abans i durant la pandèmia per SARS-CoV-2. Per analitzar l'impacte d'aquesta malaltia en els lactants, es van estudiar dades de 1.116 pacients amb bronquiolitis severa ingressats a la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques (UCIP) d'un hospital de referència entre el setembre del 2010 i el juny del 2021.

Es va aïllar virus respiratori sincitial (VSR) en 782 casos (70,1%), sent la segona causa el rinovirus (RV) 23,7%. L'abril del 2021 es va identificar el primer i únic cas de bronquiolitis per SARS-CoV-2, i es va registrar també un 4,4% de casos causats per altres coronavirus diferents de SARS-CoV-2.

En comparar els períodes pre i postpandèmia, hi va haver diferències estadísticament significatives quant a: edat dels lactants, 47 vs 73 dies, estada a UCI pediàtrica i hospitalària, i etiologia. El bec de bronquiolitis el 2020 no va existir abans de la setmana 52, i el 2021 es va observar també un bec endarrerit, al voltant de la setmana 26.

Els autors suggereixen que les hipòtesis per explicar aquest pic tardà de bronquiolitis "podrien estar relacionades amb la reducció de les mesures d'aïllament i la interferència viral a causa de la propagació global d'un nou virus durant el mateix període epidemiològic".

"Sempre s'ha pensat que la bronquiolitis està relacionada amb les baixes temperatures i altres condicions meteorològiques. A més, els nens comencen tant les epidèmies de RSV com del virus de la influença. Tot i això, aquesta temporada trenca totes les regles establertes anteriorment", assenyalen els investigadors. "La influència de la temperatura ambiental no sembla haver induït la distribució viral observada aquest darrer any, relacionada amb la bronquiolitis severa, per la qual cosa cal investigar altres factors més enllà de la temperatura i analitzar els canvis han de ser estudiats en detall", indiquen.

Tot i això, "s'espera que la bronquiolitis segueixi sent la malaltia epidèmica anual entre els nens menors de 2 anys, omplint els llits dels hospitals i suposant un repte sanitari mundial", conclouen les investigadores. 

Article de referència

Guitart, C., Bobillo-Perez, S., Alejandre, C. et al. Bronchiolitis, epidemiological changes during the SARS-CoV-2 pandemic. BMC Infect Dis 22, 84 (2022). https://doi.org/10.1186/s12879-022-07041-x

Font d’informació

Mucha menos bronquiolitis durante la pandemia de covid-19. Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).

La bronquiolitis segueixi sent la malaltia epidèmica anual entre els nens menors de 2 anys.

Vols compartir aquesta notícia?