La mida del cos callós possible biomarcador per al neurodesenvolupament dels fetus amb cardiopaties congènites

Un equip d'investigació del BCNatal · Centre de Recerca en Medicina Fetal, format per professionals de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) i l'IDIBAPS, proporciona evidències que els infants amb defectes cardíacs congènits presenten un cos callós més petit a les 32-36 setmanes de gestació.

S'estima que al voltant del 50% dels casos de cardiopatia congènita major presentaran, en més o menys grau, una alteració del neurodesenvolupament que pot incloure trastorns cognitius, retard en l'adquisició del llenguatge i de fites motores, dèficits d'atenció i alteracions del comportament, entre altres. Aquests trastorns poden ser evidents a la primera infància i el seu impacte s'estén a l'adolescència i vida adulta. Tradicionalment, aquest mal resultat es considerava conseqüència de les alteracions del desenvolupament cerebral per la cirurgia a la qual són sotmesos els nadons amb cardiopatia, però en els últims anys s'ha demostrat com molt dels canvis estructurals cerebrals estan ja presents en l'etapa prenatal.

Durant la vida fetal canvis en l'aportació de nutrients i concentració d'oxigen al cervell poden generar canvis en el volum del cervell, la maduració cortical i la maduració de la substància blanca; afectant sobretot aquells fetus amb cardiopaties que tenen un flux cerebral esperat amb menys concentració d'oxigen.

La substància blanca és el component principal del cos callós, la comissura més important cerebral, que comunica els dos hemisferis cerebrals. El cos callós es correlaciona amb el desenvolupament i maduració del cervell. El volum d'aquest es pot mesurar mitjançant una tècnica relativament senzilla com la neurosonografia transvaginal.

"Estudis anteriors han demostrat que la mida del cos callós durant el període fetal es veu reduït en fetus amb restricció del creixement intrauterí o en parts prematurs, i s'associa a alteracions de l'adquisició del llenguatge. Fins ara, mai s'havia analitzat si els fetus amb cardiopatia congènita major presentaven una reducció de la mida del cos callós per ecografia" comenta la Dra. Miriam Pérez-Cruz, investigadora del grup Ambient i complicacions en l'embaràs (IRSJD).

L'article, publicat a la revista Ultrasound in Obstetrics & Gynecology ha demostrat que aquells fetus amb cardiopaties congènites majors presentaven un cos callós més petit en el tercer trimestre de gestació en comparació amb fetus sense patologia, sent aquestes diferències més notables en el grup de cardiopaties associades a major reducció de l'aportació d'oxigen i nutrients al cervell

"Aquests resultats ens obren les portes a confirmar una associació entre la mida prenatal del cos callós i el neurodesenvolupament, per la qual cosa l'avaluació del cos callós per ecografia podria ser un bon biomarcador per identificar els fetus amb més risc de presentar alteracions del neurodesenvolupament". Comenta la Dra. Elisenda Eixarch, professional de l’Hospital Sant Joan de Déu i investigadora de l’IDIBAPS.

La mesura del cos callós podria ser una eina senzilla i de gran utilitat tant per a la pràctica clínica com per l'assessorament de les famílies, i sobretot per a la d'implementació d'estratègies personalitzades i precoces que permetin millorar el neurodesenvolupament dels infants afectats per cardiopaties congènites.

Tota la investigació ha estat desenvolupada íntegrament per un equip de BCNatal-Fetal Medicine Research Center, en concret per: Miriam Pérez Cruz, Olga Gómez del Rincón, Mònica Piquer Gibert, Narcís Masoller Casas, Maria Edda Marimon García, Diana Lip Sosa, Mar Bennassar, Elisenda Bonet Carné, Lola Gómez Roig, Josep Maria Martínez Crespo, Eduard Gratacós Solsona i Elisenda Eixarch Roca.

Article de referència

Pérez-Cruz M, Gómez O, Gibert M, Masoller N, Marimon E, Lip-Sosa D, Bennasar M, Bonet-Carne E, Gómez-Roig MD, Martínez-Crespo JM, Gratacós E, Eixarch E. Corpus callosum size by neurosonography in fetuses with congenital heart defect and relationship with expected pattern of brain oxygen supply. Ultrasound Obstet Gynecol. 2022 Feb;59(2):220-225. doi: 10.1002/uog.23684. Epub 2022 Jan 12. PMID: 33998077.

La mesura del cos callós podria ser una eina senzilla i de gran utilitat tant per a la pràctica clínica com per l'assessorament de les famílies.

Vols compartir aquesta notícia?