Efectes de l’exposició quotidiana a contaminants atmosfèrics en pacients amb infecció per COVID-19

Aquest projecte és fruit de la col·laboració entre el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, N-VISION Systems and Technologies, empresa de R+D de base tecnològica especialitzada en l'Internet de les Coses (IoT), la Fundació Sant Joan de Déu i la Universitat de Barcelona.

L'objectiu d'aquest doctorat és investigar l'impacte que té l'exposició a partícules de mida menor a 2,5 micres (PM 2,5) i el diòxid de nitrogen (NO2) en pacients diagnosticats de COVID-19 sense criteris inicials d'ingrés hospitalari, tant a curt com a mitjà termini. A tal efecte, es desenvoluparà una plataforma de IoMT (Internet de les coses mèdiques, de l'anglès Internet of Medical Things) que treballarà amb una intel·ligència artificial (IA) capaç de monitorar de manera contínua el transcurs de la infecció per COVID-19 en fase aguda i durant la fase posterior on existeix risc de desenvolupar síndrome postCOVID-19.

La finalitat d'aquest projecte és millorar la qualitat de vida del pacient i estudiar la relació existent entre l'evolució de la infecció per COVID-19 amb la contaminació ambiental.

Els participants en aquest treball són Sergio Escalona, Doctorand, Zouhair Haddi, responsable del projecte des de l'entorn empresarial, Rosana Hernando i Luis Lores, membres del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i tutors del Doctorand des de l'entorn acadèmic.

Font d’informació

Aquesta notícia ha estat extreta del número 13 del butlletí de la Unitat de Docència, Recerca i Innovació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

La finalitat d'aquest projecte és millorar la qualitat de vida del pacient i estudiar la relació existent entre l'evolució de la infecció per COVID-19 amb la contaminació ambiental.

Vols compartir aquesta notícia?