S’inaugura l’Àgora de la Ciència, un espai per a la divulgació científica

L'Institut de Recerca Sant Joan de Déu i l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona coordinen un projecte pioner en divulgació científica per a pacients i famílies.

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha inaugurat un espai innovador de divulgació de la recerca i la innovació en pediatria, coordinat per l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu i el seu grup de recerca "Patients Engagement in Research" amb la participació de Begonya Nafria, Júlia Giner i Estibaliz Urarte. Aquesta iniciativa, anomenada "L'Àgora de la Ciència", ofereix una experiència interactiva als pacients i les famílies per conèixer els projectes de recerca que es porten a terme sota el paraigua de l'IRSJD, promoure l'educació en ciència i fomentar la col·laboració dels pacients i les famílies en els projectes. 

"L'Àgora de la Ciència" es troba a l'accés de Consultes Externes i utilitza elements de realitat immersiva, vídeos i una dinàmica basada en el joc per presentar projectes de recerca i innovació en pediatria.  

Així mateix, es vol destacar la importància de la col·laboració dels pacients i les famílies en la recerca, que sovint és la principal resposta per a patologies pediàtriques, des de les més comunes fins a les més rares. En diverses franges horàries, els voluntaris de l'Hospital Sant Joan de Déu estaran disponibles per ajudar les famílies que ho desitgin en la seva visita i exploració de la mostra interactiva. 

Aquest projecte és fruit de l'interès de més de 200 famílies de pacients per a rebre més informació sobre els projectes i les línies d'investigació en pediatria mitjançant un espai expositiu interactiu i activitats complementàries amb la col·laboració dels professionals de la recerca.

La primera mostra, l'epilèpsia i com la recerca és una eina per a la millora del tractament 

La mostra inaugural està centrada en l'epilèpsia i els visitants podran conèixer com funciona el cervell i el sistema nerviós central, veure imatges que mostren què passa al cervell durant una crisi epilèptica i entendre com els equips de neurocirurgia mapegen les àrees cerebrals durant les cirurgies més complexes. 

A través de l'Àgora de la Ciència, es donaran a conèixer diversos projectes relacionats amb l'epilèpsia que tenen com a objectiu millorar el coneixement i el tractament d'aquesta malaltia. 

Estudi de l'impacte funcional de mutacions en els gens GRIN que causen alteracions dels receptors de glutamat de tipus NMDA. Les mutacions en aquests gens afecten la funció dels receptors de glutamat, els quals són essencials per a la comunicació entre neurones. L'equip de la neuròloga Àngels García Cazorla (IRSJD) està investigant les diferents mutacions per poder predir les seves conseqüències i, d'aquesta manera, desenvolupar en el futur una medicina personalitzada per a les encefalopaties. 

Estudi comparatiu de proves de neuroimatge per a determinar quina és la més precisa en la identificació de la zona del cervell on es produeix la crisi epilèptica. En casos greus d'epilèpsia refractària pediàtrica, la cirurgia és una opció. L'equip del neuròleg i cap de la Unitat d'Epilèpsia, Javier Aparicio (IRSJD), està treballant en la identificació precisa de les zones on s'originen les crisis epilèptiques focals a través de la imatge clínica per poder millorar el tractament. 

Estudi de la canalopatia KCNQ2: anàlisi de biomarcadors, efectes de les mutacions i avaluació de l'eficàcia dels tractaments; a través del projecte BIO-KCNQ2. Els canals neuronals poden funcionar de forma anormal a causa de mutacions, com és el cas de les canalopaties, que poden causar epilèpsia i altres símptomes neurològics. L'equip de la neuròloga Carme Fons (IRSJD) està investigant les mutacions relacionades amb la canalopatia de tipus KCNQ2 per avaluar l'eficàcia dels tractaments existents i descobrir nous biomarcadors que ajudin en el diagnòstic i el tractament de l'epilèpsia neonatal. 

Aquests projectes són un exemple de com la recerca pot ser una eina clau per a la millora del tractament de l'epilèpsia. L'IRSJD continua treballant en la investigació d'aquesta malaltia per poder oferir als pacients les millors opcions terapèutiques possibles

"L'Àgora de la Ciència" és una resposta innovadora i necessària per a l'empoderament dels pacients i les famílies en la recerca pediàtrica. 

Vols compartir aquesta notícia?