L'Institut de Recerca Sant Joan de Déu disposa d'un banc de tumors pediàtrics de gran valor per a la recerca

Els equips d'investigació del programa de Càncer Pediàtric de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu · Hospital Sant Joan de Déu Barcelona disposen del banc de tumors pediàtrics més extens d'Espanya, un recurs de gran importància per als treballs de recerca.

Des de fa quinze anys, gràcies a la col·laboració entre oncòlegs, cirurgians i patòlegs, el Servei d'Anatomia Patològica de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona recull de forma sistemàtica mostres tumorals extretes dels pacients al llarg de la seva malaltia. Això té dues finalitats principals: en primer lloc, proporcionar als pacients un diagnòstic molecular i un tractament personalitzat; i en segon lloc, avançar en la recerca dels tumors del desenvolupament mitjançant la posada a disposició d'aquestes mostres per a equips investigadorss de tot el món.

"La prioritat sempre és el pacient. Quan arriba al servei d'Anatomia Patològica, els patòlegs seleccionen les mostres. Una part de cada mostra es reserva per fer el diagnòstic de la malaltia per part dels patòlegs de l'Hospital, i l'excedent es conserva per poder ser utilitzat en recerca", explica la Dra. Cristina Jou, responsable del Biobanc Pediàtric per a la Recerca de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Actualment, el banc de tumors de l'Hospital Sant Joan de Déu compta amb més de 4.200 mostres de tumors. A més de les mostres conservades congelades, el Biobanc també disposa de mostres fixades amb parafina, així com d'ADN i ARN. En el cas de més de 700 tumors, s'han criopreservat mostres per permetre el cultiu de cèl·lules tumorals.

"Es tracta d'un material extremadament valuós per als investigadors. Cal no oblidar que el càncer infantil és una malaltia rara i que un dels reptes que ens trobem els investigadors a l'hora d'impulsar un treball de recerca és poder disposar de prou mostres del tumor", assenyala la Dra. Cinzia Lavarino, coordinadora del grup Genòmica Translacional de l’IRSJD i cap del laboratori per al diagnòstic molecular. “En el cas dels tumors difusos del tronc cerebral (DIPG), per exemple, el nombre de mostres existents per a la recerca és extremadament reduït perquè, com que no hi ha tractament curatiu, hi ha molts centres que no els biopsien. Al Biobanc de l'Hospital Sant Joan de Déu es conserven 26 mostres d'aquest tumor.

Fins avui dia, el Banc de Tumors Pediàtrics de l'Hospital Sant Joan de Déu · IRSJD ha cedit més de 2.600 mostres tumorals als investigadors de l'Hospital i d'altres institucions de tot el món que col·laboren en projectes de recerca sobre tumors del desenvolupament. Cada sol·licitud segueix un procés que compleix les normes ètiques i legals de bones pràctiques en recerca per garantir un ús adequat de les mostres biològiques.

El banc de tumors pediàtrics forma part del Biobanc Pediàtric per a la Recerca, que es va constituir el 2009 arran de la convocatòria de l'Institut de Salut Carlos III i des de 2010 forma part de la Xarxa Nacional de Biobancs i de la Xarxa Catalana de Bancs de Tumors. El biobanc està registrat legalment a les autoritats autonòmiques sanitàries des de febrer de 2013.

El principal objectiu és proveir de mostres biològiques als investigadors amb la finalitat de promocionar una investigació biomèdica translacional pediàtrica que permeti progressar en el coneixement de la prevenció, diagnòstic, pronòstic i/o tractament de les malalties.

Font d’informació

Més de 4.000 mostres de tumors del desenvolupament per a la recerca. Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

El Banc de Tumors Pediàtrics de l'Hospital Sant Joan de Déu · IRSJD ha cedit més de 2.600 mostres tumorals als investigadors de l'Hospital i d'altres institucions de tot el món.

Vols compartir aquesta notícia?