Una nova pista sobre la protecció contra la COVID-19 en infants: la presència de sACE2 en saliva

Un estudi realitzat per investigadors de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ha trobat una possible relació entre l'enzim soluble angiotensina-converting enzyme 2 (sACE2) i la infecció per COVID-19, i que la seva presència a saliva podria tenir implicacions en la prevenció i el control de la infecció. L'estudi ha estat publicat a la revista Scientific Reports.

L'estudi, liderat pels Drs. Pedro Brotons, Cristian Launes i Carmen Muñoz-Almagro, de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu i l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, i els Drs. Samuel Bru i Josep Clotet, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC Barcelona, van trobar que els nivells de sACE2 a la saliva podrien estar relacionats amb la infecció per COVID-19.

La investigació es va centrar en una mostra de famílies convivents a domicilis confinats durant la primavera de 2020 a l'àrea metropolitana de Barcelona, incloent-hi adults que havien patit una infecció per SARS-CoV-2 i nens convivents a domicilis a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els participants de l'estudi van ser sotmesos a proves per detectar tant sACE2 com SARS-CoV-2 mitjançant western blot i detecció RT-PCR nasofaríngia respectivament.

Presència de l'enzim soluble convertidor d'angiotensina 2 (ACE2) a la saliva d'infants i adults

L'estudi va analitzar mostres de saliva de 161 participants, incloent-hi infants i adults, i va trobar que el 96,3% de les mostres contenien la proteïna soluble sACE2. A més, es van identificar diferents formes de la proteïna a la saliva dels adults i infants infectats, i a la saliva dels infants no infectats.

L'ACE2 (enzim convertidor d'angiotensina 2) és una proteïna que es troba a la superfície de les cèl·lules de diferents teixits del cos humà, incloent-hi els pulmons. Quan el virus de la COVID-19 entra en contacte amb nosaltres, s'uneix a la proteïna ACE2, podent entrar a les nostres cèl·lules, replicar-se i causar la infecció. A més, l'ACE2 també té un paper important en la regulació de la pressió arterial i la inflamació al cos, cosa que pot tenir implicacions en la gravetat de la malaltia de la COVID.

Aquest enzim també es troba en la seva forma soluble, sACE2, que s'allibera en petites quantitats a la sang i altres fluids corporals, com la saliva. A diferència de l'enzim ACE2 present en teixits, sACE2 no està unit a la superfície cel·lular i pot circular lliurement. Es creu que sACE2 podria tenir un paper protector contra el SARS-CoV-2, en unir-se al virus i neutralitzar-lo abans que pugui infectar les cèl·lules.

"Vam observar que els infants que no havien estat infectats per SARS-CoV-2 presentaven una concentració més alta de sACE2 a les mostres de saliva que els infants i adults infectats" Comenta la Dra. Carmen Muñoz, coordinadora del grup "Malalties infeccioses i microbioma" de l'IRSJD i alhora professora i catedràtica del departament de Medicina de la UIC Barcelona. "Això podria ser un altre dels factors que expliquen per què els infants presentaven simptomatologia més lleu".

Implicacions dels nivells de sACE2 en la prevenció i el control de la COVID-19

Aquestes troballes suggereixen que l'alliberament de concentracions adequades de sACE2 a la saliva podria tenir un efecte protector contra el SARS-CoV-2 i concretament s'han identificat formes de la proteïna soluble que es troben principalment a la saliva dels nens.

Els autors de l'estudi assenyalen que aquestes troballes podrien tenir implicacions importants per a investigacions futures sobre el virus. En particular, podria ser útil investigar si els nivells elevats de sACE2 poden predir el risc d'infecció o si es poden utilitzar com a biomarcadors per identificar les persones més susceptibles a la infecció.

"Els resultats del nostre estudi són prometedors i suggereixen que el mesurament dels nivells de sACE2 a la saliva podria ser una eina útil per identificar les persones amb més risc d'infecció per COVID-19. Així i tot, necessitem més investigacions per comprendre millor la relació entre els nivells de sACE2 i la infecció per COVID-19, ja que possiblement altres variables com l'edat, el gènere, el pes i altres factors biològics puguin influir en els nivells de sACE2 a la saliva." Conclou el Dr. Pedro Brotons, investigador de l'IRSJD i també professor del departament de Medicina de la UIC Barcelona.

Article de referència

Bru S, Brotons P, Jordan I, Alsina L, Henares D, Carballar R, de Sevilla MF, Barrabeig I, Fumado V, Baro B, Martínez-Láinez JM, Garcia-Garcia JJ, Bassat Q, Balaguer A, Clotet J, Launes C, Muñoz-Almagro C. Association between soluble angiotensin-converting enzyme 2 in saliva and SARS-CoV-2 infection: a cross-sectional study. Sci Rep. 2023 Apr 12;13(1):5985. doi: 10.1038/s41598-023-31911-2. PMID: 37045853; PMCID: PMC10092936.

Els infants que no havien estat infectats per SARS-CoV-2 presentaven una concentració més alta de sACE2 a les mostres de saliva que els infants i adults infectats.

Vols compartir aquesta notícia?