Nova identitat corporativa i web de la Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya

La Xarxa de Bancs de Tumor de Catalunya (XBTC) ha renovat la seva identitat corporativa i web amb l'objectiu de projectar una xarxa més dinàmica i propera en l'ecosistema de la biomedicina i la salut.

Els bancs de tumors són recursos dels centres de recerca en què s'emmagatzemen en condicions òptimes mostres de teixits tumorals de pacients afectats de càncer. En general, és material biològic procedent d'excedents d'intervencions quirúrgiques i de biòpsies. Aquestes mostres es posen a disposició dels investigadors per poder fer els seus projectes de recerca.

L'any 2007, i com a iniciativa del Pla director d'oncologia de la Generalitat de Catalunya, es va formar la Xarxa de Banc de Tumors de Catalunya. Coordinada per l'IDIBAPS, està formada pels bancs de tumors d'onze hospitals catalans amb l'objectiu de posar a disposició de la comunitat científica una gran col·lecció de mostres de totes les patologies per a la recerca biomèdica.

El banc més gran de tumors pediàtrics d'Espanya està a Sant Joan de Déu

En l'actualitat el banc de tumors de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu – Hospital Sant Joan de Déu ja té més de 4.200 mostres de tumors. A banda d'aquestes mostres, que es conserven congelades, el Biobanc disposa de mostres fixades amb parafina, així com ADN i ARN. A més, en el cas de més de 700 tumors, s'han pogut criopreservar mostres per poder realitzar cultius de cèl·lules tumorals. 

El Banc de Tumors Pediàtrics ha cedit fins ara més de 2.600 mostres de tumor per a la recerca de l'hospital i d'altres centres d'arreu del món que hi col·laboren en projectes d'investigació sobre tumors del desenvolupament. Cada petició segueix un circuit complint les normes ètiques i legals de bones pràctiques en recerca per garantir el bon ús de les mostres biològiques.

Més de 4.000 mostres de tumors del desenvolupament per a la recerca. Hospital Sant Joan de Déu.

Dotze institucions de Catalunya formen part de la Xarxa de Bancs de Tumors

Els hospitals que en formen part de la Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya són:

 • Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD)-Hospital Sant Joan de Déu.
 • Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (FRCB-IDIBAPS), coordinador.
 • Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC).
 • Institut Hospital del Mar Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)-Hospital del Mar.
 • Hospital Universitari Joan XXIII.
 • Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)-Hospital Universitari de Bellvitge.
 • Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI)-Hospital Universitari Dr. Josep Trueta.
 • Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP)-Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
 • Institut de Recerca Sant Pau (IIB Sant Pau)-Hospital Santa Creu i Sant Pau.
 • IRBLleida-Hospital Universitari Arnau de Vilanova.
 • Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR)-Hospital Universitari Vall d'Hebron.
 • Hospital Universitari Parc Taulí. 

El nou web està pensat perquè sigui d'utilitat tant a la comunitat científica d'entitats públiques i de la indústria, a qui l'XBTC ofereix mostres biològiques tumorals i serveis de suport científic i tècnic, com per als donants, que hi trobaran la informació necessària per col·laborar i contribuir que futurs pacients es beneficiïn dels avenços de la medicina contra el càncer i altres malalties. 

El nou web està pensat perquè sigui d'utilitat tant a la comunitat científica d'entitats públiques i de la indústria.

Vols compartir aquesta notícia?