Marta Dolz Alvarez de la Ballina

Marta Dolz Alvarez de la Ballina

Project Manager

Marta Dolz és project manager de projectes europeus i dóna suport a la justificació financera i auditories de projectes europeus i internacionals

mdolza@fsjd.org

93 600 97 51

Oficines Fundació de Recerca Sant Joan de Déu - Edifici Docent 4ra Planta