Clara Goula Mallofré

Clara Goula Mallofré

Cap departament d'Administració i Finances

Clara Goula és la Cap d'Administració i Finances. Llicenciada en ADE amb una experiència de més de 15 anys en l'àrea. Des de 2007 lidera el Departament de Finances, que té com missió vetllar perquè els recursos financers de l'Entitat siguin gestionats de manera eficient, segons el marc normatiu vigent, tot garantint la seva sostenibilitat. Entre d'altres, es responsabilitza del pressupost de l'Entitat, de la comptabilitat i de la fiscalitat.

cgoula@fsjd.org

93 600 97 51

Oficines Fundació de Recerca Sant Joan de Déu - Edifici Docent 3ra Planta