Innovació / Projectes

Post-acompanya'm

Post-acompanya'm: comunitats de suport per a una transició sostenible dels/les joves amb problemes de Salut Mental cap a la vida adulta.

Objectiu General

Desenvolupar comunitats de suport per la transició a la vida adulta i habitatge d'emancipació per a joves amb trastorn mental que, havent estat sota la tutela de la DGAIA, s'enfronten precipitadament al repte d'incorporar-se a la societat de manera autònoma, amb un procés d'acompanyament en què se'n faciliti la plena integració a la vida adulta.

El nostre projecte té com a finalitat desenvolupar comunitats de convivència per a una transició sostenible cap a la vida adulta per la joventut de 18 a 21 anys, en una segona fase de la intervenció integral que reben a la UTER Acompanya'm. El model d'intervenció estarà plenament centrat i s'adaptarà a les necessitats de la persona, acompanyant-la activament en el desenvolupament del seu projecte de vida.

Algunes de les problemàtiques a les quals volen donar resposta:

 • Dependència institucional que minva les possibilitats d'entrenar les habilitats d'autodeterminació, empoderament, presa de decisions, avaluació de riscos, etc. en la joventut extutelada amb problemàtica social, familiar i sanitària complexa, dificultant, tanmateix, la sortida dels centres de protecció de menors.
 • La manca de referents estables en un moment tan cabdal com és la desinstitucionalització i l'inici d'un procés d'emancipació.
 • La manca d'oportunitats d'habitatge, xarxa social i suport familiar per assolir l'emancipació.

Els reptes als quals volem donar resposta són:

 • Acompanyar els joves adults amb problemàtica de salut mental i risc d'exclusió social, especialment els més vulnerables (formen part del sistema de protecció, justícia, sensellarisme...) per tal que en el moment de transició cap a la vida adulta tinguin majors oportunitats per construir el seu projecte de vida tot consolidant la seva autonomia.
 • Fomentar la desinstitucionalització dels i les joves amb problemes de salut mental creant espais segurs per a si mateixos.
 • Implementar un nou model de comunitat de convivència per a una transició sostenible cap a la vida adulta per població altament complexa a nivell social i sanitari.
 • Evitar la cronicitat i el deteriorament de la salut mental i l'augment del malestar psicològic per condicions socials vinculades a la falta d'oportunitats d'habitatge, suport familiar, xarxa socials i de relacions interpersonals i mancances formatives i laborals.
 • Crear i consolidar una "xarxa social" per als i les joves adults en el seu propi entorn i medi natural.
 • Apostar per un model d'intervenció precoç/preventiu per a joves adults que els empoderi com a actors de la seva pròpia autonomia i eviti la cronificació i institucionalització.

El projecte Post Acompanya'm serà impulsat per 4 socis:

 1. Hospital Sant Joan de Déu i la Unitat Acompanya'm.
 2. Fundació Sant Joan de Déu i la seva acció en Innovació Social.
 3. Suara Cooperativa.
 4. Universitat de Vic-Centre d'Estudis socials i Sanitaris (CESS).

Aquest projecte ha estat finançat per la UE - Next Generation EU

 • Referència: DDS008/22/000240
 • Investigadora principal: Eva María Luján Luján
 • Entitat finançadora: Departament de Drets Social. Generalitat de Catalunya
 • Data inici: 01/01/2023
 • Data fi: 31/12/2025
 • Import concedit: 329.295,75 €