Recerca

Formulari alta de tercers a Fundanet (sense formar part de grups d'investigació)

El següent formulari servirà per poder donar-vos d’altra en el sistema de gestió Fundanet i d’aquesta manera afegir i gestionar la producció científica que dueu a terme afiliades a Sant Joan de Déu.

Formulari

* Els camps són obligatoris

Afegir la lletra

Direcció del centre de treball
Informació professional

Centre on treballa*

Les dades seran tractades única i exclusivament per aquest fi. Un cop donats o donades d’altra al sistema, les dades seran eliminades de la base de dades que recull aquest formulari.