Recerca

Cronicitat, envelliment i final de vida

L'augment de l'esperança de vida planteja nous reptes i necessitats que s'han d'afrontar des d'una visió global i centrada en la persona. La població actual viu més anys que fa unes dècades i la seva qualitat de vida durant l'envelliment i al final de la vida ha augmentat. Tot i això, també augmenten les necessitats d'atendre a les persones amb major dependència a causa d'una pèrdua d'autonomia.

Algunes de les línies d'investigació dels centres de Sant Joan de Déu estan centrades a millorar l'atenció mèdica en les cures pal·liatives al final de la vida en persones de la tercera edat, i l'atenció sanitària en població geriàtrica.

Una de les conseqüències relacionades amb l’augment de l’esperança de vida és l’augment en la incidència de les malalties cròniques. Davant d’aquesta situació és important treballar i investigar per administrar de forma més eficient els recursos d'atenció mèdica, que inclouen, noves metodologies de diagnòstic i terapèutiques.

Les malalties cròniques engloben des de cardiopaties, accidents cerebrovasculars, càncer, diabetis, malformacions congènites, trastorns neuropsiquiàtrics, malalties osteomusculars i malalties respiratòries. Aquest tipus de patologies de llarga durada solen afectar la qualitat de vida dels afectats.

Recerca centrada a millorar l'atenció mèdica al final de vida, les malalties cròniques i l'envelliment.

Línies i projectes d’investigació

Hospital San Juan de Dios Zaragoza

Actualment la investigació gira al voltant de tres línies, per una banda l’estudi en Nefrologia, per una l’altra en Neurorehabilitació, Cronicitat i Cures Pal·liatives i finalment en Geriatria.

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Dins d’aquesta àrea de recerca investigadors i investigadores del Parc Sanitari conflueixen al voltant del grup de recerca en Malalties d'alta prevalença.

Hospital Sant Joan de Déu Palma

La cronicitat i la neurorehabilitació són les dues línies d'investigació desenvolupades al centre de Palma de Mallorca.