Recerca

Innovació social

L'acció social de Sant Joan de Déu té la missió d'impulsar oportunitats de desenvolupament personal i social de que les persones i famílies en risc d'exclusió social i/o en situació de vulnerabilitat puguin portar a terme projectes vitals propis de forma autònoma i en comunitat i acompanyant-les de forma integral i èticament responsable.

Sant Joan de Déu té un model singular d'atenció on, des de diferents mirades, acollim i acompanyem les persones per atendre les seves necessitats en les dimensions biosocials i espirituals.

Treballar des d'una mirada que fomenta la innovació social ens permet millorar i renovar les nostres intervencions, plantejar noves solucions a vells problemes i aconseguir la inclusió social i comunitària; amb l'objectiu final de crear una societat més justa.

El 2020 va néixer el programa SJD Social Innova amb la voluntat d'acompanyar la innovació social dels centres sanitaris i socials de Sant Joan de Déu i acompanyar els seus centres socials en la ideació de noves solucions. SJD Social Innova té la clara vocació d'acompanyar el repte organitzatiu d'apostar per noves idees i nous models organitzatius així com la identificació i conceptualització de les idees en projectes competitius.

SJD Social Innova treballa principalment en quatre eixos:

 • Llar

   Acollida i suport a l'acompanyament social i comunitari en l'àmbit residencial.
 • Ocupació

   Orientació professional i desenvolupament de capacitats i coneixements.
 • Protecció jurídica

   Acompanyament i protecció jurídica en aquelles persones en situació de vulnerabilitat.
 • Participació

   Accions que faciliten la interconnexió entre els centres de SJD, així com amb actors claus de la ciutadania.

Projectes

Dins d'aquests eixos, els centres de Sant Joan de Déu participen i lideren projectes d'innovació social amb finançament competitiu, entre ells, els següents:

Projecte M.I.O. – Estudio sobre el impacto de la migración en la salud mental de los jóvenes

El projecte permetrà identificar els principals factors de risc i de protecció que influeixen en la salut d’aquest col·lectiu. Així, mateix es durà a terme una anàlisi en profunditat de les estratègies locals i nacionals d’inclusió social de menors no acompanyats, i es recolliran dades i evidències que permetin generar recomanacions d’actuació de casa a millorar la salut mental d’aquests joves.

Projecte Hood - "Homeless's Open Dialogue"

Estudio Buenas Prácticas para el Bienestar y la Salud en el Proceso Migratorio: Estrés y Discriminación percibida

Support and treatment of traumatized children After ViolencE

"STEPS": Step by step standing up a Barnahus in Catalonia: A simulationbased training program to avoid secondary victimization in the assessment and treatment of child sexual abuse"

CRENCO recol·lectors de felicitat: créixer, envellir, compartir

 • Finançat per la Fundació Prado Pintó.
 • Coordinadora: Sandra Díaz · Fundació de Recerca Sant Joan de Déu

Projecte Rights First

Reptes de futur

Les entitats de Sant Joan de Déu de la mà del Programa SJD Social Innova a traves de projectes d'innovació vol donar resposta als reptes socials actuals però sobretot futurs com:

 • Combatre la bretxa digital de les persones vulnerables.
 • Acompanyament dels joves menors que han migrat sols en la seva transició cap a la vida adulta.
 • El reforç de l'autoestima i les capacitats d'autogestió de les persones en situació de vulnerabilitat social i economica i la capacitat de resiliència.
 • El disseny i l'execució de projectes intergeneracionals per combatre la soledat no desitjada.
 • El treball per a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat, així com l'acompanyament per gaudir d'una vida normalitzada de les persones refugiades.
 • Suports addicionals adaptats i personalitzats per tal que les persones puguin dur a terme els seus projectes de vida de la manera més autònoma possible.

L'atenció de Sant Joan de Déu en dades del 2020

La nostra missió és impulsar oportunitats de desenvolupament personal i social perquè persones i famílies en situació de vulnerabilitat social puguin dur a terme projectes vitals propis de forma autònoma i en comunitat, atenent-les i acompanyant-les de forma integral, i d'acord amb la missió de l'Ordre i el carisma de Sant Joan de Déu, per així contribuir a crear una societat més justa.

La nostra visió és situar a l'Ordre de Sant Joan de Déu com un model de referència, a nivell local, nacional, europeu i internacional, en l'acció social integrada i centrada en les persones, compromesa des de l'ètica amb l'eficiència, la qualitat i la innovació basant-se en l'evidència i el coneixement, d'acord amb la missió i valors de l'organització, per contribuir a crear una societat més justa.