Actualitat

Agenda

 1. VIII Jornada del Grup de Malalties Minoritàries de l'Adult: Dels aspectes bàsics a les unitats expertes

  Paraninfo Campus Clínic (C/Casanova 143) Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona – Hospital Clínic de Barcelona

 2. Seminari IRSJD: ANKK1 i les bases moleculars de les addicions: de l’estructura cerebral vulnerable als canvis induïts

  Auditori Dr. J. Plaza – Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

 3. Seminari IRSJD: Entrenament de la funció executiva en l'obesitat infantil: elecció de menjar, qualitat de vida i connectivitat cerebral

  Auditori Dr. J. Plaza – Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

 4. II Congrés de Biologia de l'SCB "Organ crosstalk in the control of metabolism"

  Societat Catalana de Biologia. Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47, Barcelona

 5. Seminari IRSJD: Deficiència de la Tirosina Hidroxilasa: Estudis en pacients i en un model cel·lular

  Auditori Dr. J. Plaza – Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

 6. Seminari IRSJD: L'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona (INSA-UB): oportunitats de col·laboració

  Auditori Dr. J. Plaza – Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

 7. Seminari IRSJD: "Aproximacions NGS en l'estudi de malalties complexes: estudi d'associació de variants rares en el trastorn obsessiu-compulsiu"

  Auditori Dr. J. Plaza – Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

 8. XXVI Curs Leica de Microscòpia Confocal Espectral

  Curs Leica per al nou tècnic-especialista en Microscòpia Confocal Espectral.

  Aula de Pediatria Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Docent Planta 0. 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona

 9. Seminari IRSJD: "Molecular mechanisms underlying development of the nervous system in health and disease"

  Auditori Dr. J. Plaza – Hospital Sant Joan de Déu Barcelona