"Lights on Rights, un projecte cap a la mobilitat i la inclusió social de persones amb diversitat funcional"

Una de les principals preocupacions europees resideix en el respecte als Drets Humans. Combatre les desigualtats socials i, per tant, enfortir la justícia social, requereix una gran sensibilització sobretot respecte als col·lectius més oblidats. Precisament amb aquesta idea es va concebre, fa tres anys, Lights on Rights, un projecte emmarcat dins el Programa Erasmus+.

L'objectiu d'aquest projecte d'àmbit europeu és impulsar el respecte, garantir els drets i evitar la discriminació en persones amb diversitat funcional i és que encara no s'ha avançat prou en el tema de les barreres mentals i els drets reals que tenen les persones amb diversitat funcional, afirma Silvia Angel, psicòloga coordinadora que lidera els Serveis de Discapacitat Intel·lectual del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i que, des de 2005 participa en projectes europeus d'educació per a adults juntament amb entitats de Sant Joan de Déu de tota Europa.

Quin ha estat el desenvolupament del projecte Lights on rights?

El primer pas del projecte va ser treballar, en l'àmbit del nostre centre, quina era la percepció dels drets dels usuaris, el grau de respecte que es té a l'estudi de la Convenció de l'ONU de Drets de les persones amb Discapacitat i, també, conèixer com s'inclouen i es tracten els drets en el desenvolupament de les activitats diàries.

Seguidament, vam buscar socis interessats a dissenyar i col·laborar en aquest projecte per tal que aquest tema es treballés a escala internacional. Així, entitats de Polònia, Eslovènia, Hongria i Suècia es van sumar al nostre projecte, creant l'Associació Estratègica Erasmus+.

En el cas del Parc Sanitari Sant Joan de Déu han participat 110 persones, entre professionals i usuaris dels diferents serveis.

Quines accions s'han realitzat durant els dos anys del projecte?

Entre els cinc socis hem realitzat diferents actuacions, com:

Incorporació d'accions a tots els centres i a l'entorn social de sensibilització i visualització dels drets.

Trobades transnacionals a cada país on comptarem amb la participació activa de tots els integrants. Cada amfitrió va organitzar uns espais per compartir experiències i difondre el projecte dins el seu àmbit polític. Per exemple, vam visitar l'Ajuntament de Barcelona, vam tenir una Audiència al Parlament hongarès, etc.

D'aquestes trobades va néixer una Guia Metodològica per treballar amb drets, disponible per a tots els professionals europeus que vulguin fomentar els drets de les persones amb diversitat funcional. La guia, pensada com a una eina pedagògica i formativa, es pot consultar a través de la pàgina web del projecte.

D'altra banda, durant el transcurs del projecte vam realitzar un estudi sobre el coneixement dels drets i la percepció de la discriminació de les persones amb diversitat funcional, analitzant tres col·lectius: els usuaris dels centres, les seves famílies i els professionals que els atenen.

Quins han estat els resultats d'aquest estudi?

Si analitzem i comparem els resultats dins del grup d'usuaris, els que menys percepció de discriminació tenien eren els usuaris suecs. Aquest resultat són conseqüència de l'entorn social que hi ha a Suècia, on es destinen més recursos a programes socials. També les característiques del grup d'usuaris de cada país eren diferents. Per exemple, Barcelona és on més percepció de discriminació es té, però s'explica perquè els usuaris són més dependents i necessiten un major suport. És per això que cal estudiar molt bé el context de cada persona i grup per extreure'n conclusions.

En relació als grups de professionals hem trobat petites diferències poc significatives.

El que més ens ha sorprès han estat els resultats en els grups de les famílies, ja que les puntuacions són iguals en tots els països. Aquest és el col·lectiu que té més percepció de discriminació, i considera que els seus fills estan més discriminats i tenen menys drets. Això ens indica que les famílies tenen una major sensibilitat, independentment del context socioeconòmic i cultural de cada país.

Què ha suposat per vosaltres poder participar en un programa Erasmus+?

Ha estat una experiència enriquidora, sobretot pel col·lectiu dels usuaris, ja que vam prioritzar la seva participació en totes les accions, amb un rol que ha superat el de receptor de serveis Per exemple, exercint com a docents en les escoles d'integradors socials, o explicant la seva experiència personal en taules rodones i esdeveniments multiplicadors. Gràcies a aquest projecte alguns usuaris del Parc han pogut viatjar i compartir experiències amb persones d'altres països. I per a nosaltres el més important ha estat la inclusió d'aquests usuaris a un projecte europeu i la sensibilització que hem aconseguit en el seu entorn.

Gràcies als Erasmus+, l'intercanvi europeu s'ha democratitzat, arribant així a un segment de població que d'altra forma no es podria beneficiar.

* Fotografia: membres de l'equip "Lights on Rights" - Mercedes Saiz, Jesus Garcia, Marcia Irazabal, Silvia Angel, Natalia Kazah, Isidoro Lupiañez

Vols compartir aquesta entrevista?