Col·laboració en la recerca bàsica del sistema transportador d'aminoàcids renal

Actualment se sap que la reabsorció renal d'aminoàcids (components indispensables en l'estructura de les proteïnes) és un procés fonamental per mantenir l'equilibri intern dels organismes. Per aquest motiu deficiències en aquests transportadors poden originar malalties metabòliques (aminoacidúries) de diversa gravetat, com la cistinúria o el trastorn de Hartnup.

Els investigadors han estudiat la disfunció d'uns determinats transportadors (LAT2 i TAT1) a partir d'un model animal transgènic per al gens que codifiquen aquests transportadors. Els animals presentaven una alteració en el procés de reabsorció renal i com a conseqüència l'animal perdia aminoàcids a través de l'orina. Durant el transcurs del projecte els Drs. Artuch i Ormazabal ha realitzat la fenotipació bioquímica del model animal a partir de l'anàlisi d'aminoàcids; gràcies a la plataforma metabòlica del Centre Daniel Bravo (Hospital Sant Joan de Déu Barcelona).

El Dr. Manuel Palacín i la Dra. Virgínia Nunes destaquen que els resultats d'aquesta recerca, juntament amb el coneixement en altres transportadors renals, podrien explicar les dificultats per identificar en humans les aminoacidúries neutres causades per defectes en els transportadors estudiants.

Fonts

Vols compartir aquesta notícia?