Existeixen marcadors de predicció de l’aparició de la psicosi en infants i adolescents?

Un equip de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, liderat per la Dra. Montserrat Dolz, inicia un estudi per determinar nous biomarcadors de predicció de la transició a psicosi en infants i adolescents amb risc de psicosi.

Els trastorns psicòtics són malalties greus i cròniques amb un fort impacte en l'entorn de les persones que les pateixen i la seva qualitat de vida. Actualment, els trastorns psicòtics, entre els quals hi ha l'esquizofrènia, es troben entre les principals causes de discapacitats del món; a més de tenir un fort impacte en els sistemes de salut. S'estima que 3 de cada 100 adults joves experimentarà un episodi psicòtic al llarg de la seva vida.

Els trastorns psicòtics acostumen a debutar al final de l'adolescència o durant els primers anys de l'edat adulta, entre els 13 i els 30 anys. I tenen un fort impacte en els infants, les famílies i el seu entorn.

"Per aquest motiu és molt important poder detectar i identificar precoçment aquests infants i adolescents amb un risc més gran de patir un trastorn psicòtic. Amb l'objectiu de poder iniciar un abordatge terapèutic precoç per minimitzar l'impacte dels trastorns en la qualitat de vida". Comenta la Jordina Tor, doctora en psicologia i coordinadora del projecte de recerca de risc de psicosi.

Un estudi per detectar nous biomarcadors per la psicosi

"En el nostre estudi analitzarem tres grups d'infants i adolescents, un primer grup amb síndrome de risc de psicosi, un segon grup que hagin patit estrès intrauterí i un tercer grup control. Amb l'objectiu d'identificar si determinats biomarcadors (com el volum de la substància grisa del cervell, la connectivitat o el rendiment neuropsicològic bassal), presenten diferències entre els grups de risc i el grup control i ens poden ajudar a millorar la predicció del debut dels trastorns psicòtics i completar els criteris clínics que s'utilitzen actualment." Comenta la Dra Tor.

Els trastorns psicòtics són trastorns multifactorials, és a dir que la seva aparició és deguda a diferents factors. Alguns d'aquests factors són biològics com la predisposició genètica, d'altres ambientals i d'estil de vida, com l'estrès. Però el seu coneixement és encara molt limitat i es necessiten més estudis per entendre quines diferències hi ha en aquelles persones amb una major predisposició a manifestar el trastorn.

L'estudi sobre biomarcadors es realitzarà conjuntament entre un equip de professionals de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona · Institut de Recerca Sant Joan de Déu i l'Hospital Clínic de Barcelona; i té com a objectiu identificar marcadors que permetin augmentar el poder predictiu de les eines clíniques que s'usen actualment. I així, ajudar a millorar la detecció d'aquells infants i adolescents amb major risc a desenvolupar un trastorn psicòtic.

La importància de la participació d'infants sense trastorns mentals

En la gran majoria d'estudis, projectes de recerca, assaigs clínics, etc. és necessària la presència d'un grup control. Aquest grup control poden ser persones que no se'ls aplica el tractament estudiat, sense antecedents familiars de la malaltia que s'estudia, o en aquest cas sense diagnòstic en trastorns mentals.

El grup control és una part crucial en la recerca, ja que permet conèixer la factibilitat del que s'està estudiant i d'aquesta manera poder realitzar un procediment validat per la institució on es realitza. A més permet comparar els resultats que es van obtenint al llarg de tot l'estudi.

Si vols participar voluntàriament en aquest estudi busquem infants i adolescents d'entre 10 i 17 anys que no comptin amb cap diagnòstic previ de salut mental i tampoc amb familiars propers que tingui un diagnòstic en esquizofrènia. Més informació.

Altra informació d'interès

Monogràfic sobre psicosi a la web de SOM360

És molt important poder detectar i identificar precoçment aquests infants i adolescents per a poder iniciar un abordatge terapèutic precoç i minimitzar l'impacte en la qualitat de vida.

Vols compartir aquesta notícia?