La Fundació

Portal de transparència

El Portal de transparència de la Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu és un mitjà perquè la ciutadania conegui millor la nostra gestió com a institució privada sense ànim de lucre, amb vocació de servei públic. En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Tenim una dilatada trajectòria de compromís amb la comunitat i com a centre de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, assumim els seus principis d'hospitalitat i responsabilitat en el servei que oferim.

Aquest portal de transparència ens permet comunicar millor el nostre compromís amb la societat i la gestió dels recursos que realitzem seguint principis d'eficiència, eficàcia, equitat, humanitat i transparència.