Innovació / Projectes

Pediatric Infrastructures for Viral Therapy

"PIVIT" - Pediatric Infrastructures for Viral Therapy

L'objectiu del projecte és la construcció d'una sala blanca (laboratori de biocontenció Nivell 3) i de les sales annexes amb l'objectiu de disposar de les condicions de producció de vectors lentivirals adequades per utilitzar-les en condicions terapèutiques, especialment en l'objectiu d'immunoteràpia en pacients pediàtrics.

  • Import concedit: 1.795.529€ (subvenció 50%)
  • Codi oficial: IU16-016824
  • Investigadors principals: Dra. Laia Alsina i Dr. Manuel Juan

Sobre la Convocatòria de Projectes "SINGULARS"

La Convocatòria de Projectes "SINGULARS" del 2019 té com a objectiu principal finançar la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d'excel·lència, l'atracció del talent i el desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures d'R+D.

Aquests projectes promouen en especial l'activitat científica relacionada amb alguna de les tecnologies facilitadores transversals recollides en l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT). En total es van seleccionar 20 iniciatives.