Recerca

Cures i atenció mèdica

L'atenció mèdica i les cures cobreixen diferents serveis d'atenció sanitària per a la població i es realitzen en diferents tipus de centres sanitaris. Des d'hospitals generals bàsics fins a hospitals de referència.

La recerca en aquest àmbit està enfocada a millorar la pràctica clínica, tant en l'atenció mèdica com les cures en infermeria.

La recerca en aquest àmbit està enfocada a millorar la pràctica clínica, tant en l'atenció mèdica com les cures en infermeria.

Línies i projectes d’investigació

Hospital San Juan de Dios Zaragoza

Actualment la investigació se centra principalment en la monitorització i seguiment farmacològic, estructurada en el grup de recerca en Farmacologia

Campus Docent Sant Joan de Déu

La recerca en infermeria i metodologies infermeres és una de les principals línies de recerca del Grup d'investigació en infermeria, educació i societat (GIES)

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Dins d'aquesta àrea de recerca, investigadors i investigadores del Parc Sanitari conflueixen al voltant de dos grups de recerca; el primer centrat en Cirurgia i el segon al voltant de la Seguretat del pacient i qualitat

Sant Joan de Déu Terres de Lleida

La recerca en Salut mental és l’eix vertebrador de la investigació desenvolupada a Terres de Lleida.