La investigació en càncer infantil del Institut de Recerca Sant Joan de Déu, portada de la revista Science Translational Medicine

El tractament consisteix en injectar un virus modificat genèticament dins de l'ull afectat pel tumor. El virus selecciona, ataca i destrueix les cèl·lules cancerígenes, i s'aplica en els nens amb tumors que no responen als tractaments convencionals. El treball apareix avui publicat a la portada de la prestigiosa revista Science Translational Medicine.

La investigació ha reproduït experimentalment tumors obtinguts de pacients que no s'havien curat amb els tractaments actualment disponibles. Els investigadors de Sant Joan de Déu i de la companyia biotecnològica VCN Biosciencess han demostrat que el virus oncolític VCN-01, desenvolupat per modificació genètica de l'adenovirus tipus 5 (un virus comú que normalment causa símptomes d'un refredat) és capaç d'infectar i multiplicar-se només en els tumors i no en cèl·lules sanes de la retina. La selectivitat del virus pels tumors es basa en el funcionament anormal del gen del retinoblastoma (RB1) en les cèl·lules afectades pel tumor, en què es produeix un augment de la quantitat lliure d'una molècula anomenada E2F-1.

El virus VCN-01 va ser modificat genèticament per VCN Biosciences perquè la seva replicació s'iniciï per la presència d'E2F-1 lliure en les cèl·lules que infecta. Aquesta propietat fa que la replicació del virus es produeixi de manera selectiva a les cèl·lules de retinoblastoma, mentre que no es produeix en les cèl·lules de la retina sana, on E2F-1 no es troba lliure, sinó unida al producte del gen RB1.

L'Hospital Sant Joan de Déu ha iniciat un assaig clínic, dissenyat i dirigit pels doctors Guillem Chantada, Jaume Català i Jaume Mora, per tractar amb el virus oncolític VCN-01 a pacients amb tumors oculars quimio-resistents. L'objectiu d'aquest estudi experimental, en què també participa VCN Biosciences, és descriure la seguretat del tractament i obtenir els primers indicis de la seva eficàcia clínica.

"La translació de la nostra investigació al pacient ha portat quatre anys de treball i ha estat possible gràcies al suport decidit de les institucions i de la implicació de professionals de múltiples disciplines i de donants de l'hospital", afirma el Dr. Ángel Montero Carcaboso, investigador principal de la línia de recerca del retinoblastoma de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

El Dr Manel Cascalló, Director Executiu de VCN Biosciences i autor també del treball ha indicat: "Les dades publicades representen una important confirmació del mecanisme d'acció del nostre producte VCN-01 que actualment també s'està testant en pacients adults que pateixen altres tumors, com el càncer de pàncrees".

El treball ha estat costejat en part amb els programes competitius "Reptes" i "Miguel Servet" del Ministeri d'Economia d'Espanya. El Dr. Guillem Pascual, primer autor del treball, va rebre el prestigiós premi Schweisguth de la Societat Internacional d'Oncologia Pediàtrica (SIOP) per aquesta investigació. Altres autors del treball pertanyen a l'Institut Català d'Oncologia (Barcelona), VCN Biosciences (Barcelona) i a l'Institut Curie (París), entre altres institucions.

El càncer de retina es diagnostica cada any a 8.000 nens a tot el món. És el tumor ocular més freqüent en la població infantil. En l'actualitat, quan està indicada la preservació ocular, els nens reben en una primera fase quimioteràpia intraarterial, que s'aplica a través d'un llarg i fi catèter introduït per l'artèria femoral (a l'engonal) i conduït fins a l'artèria oftàlmica per, un cop allà, administrar localment la quimioteràpia.

En certes ocasions, a més, s'injecta directament quimioteràpia dins de l'ull, en l'humor vitri. En un 30% dels casos, però, el tumor no respon a cap d'aquests dos tractaments i els oftalmòlegs no tenen altra opció que extirpar l'ull afectat per evitar que el càncer s'estengui a altres òrgans del cos, ja que llavors les possibilitats de curació són molt baixes. El nou tractament amb virus pretén evitar l'extirpació ocular i disminuir els casos de ceguesa en pacients amb retinoblastoma.

Fonts d'informació

Vols compartir aquesta notícia?