La Fundació / Portal de transparència

Perfil del contractant

La Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu  disposa d'un sistema de compra i contractació per garantir la lliure concurrència i la transparència en els seus processos, vetllant per tenir en compte dins el procés de valoració criteris de sostenibilitat, tant en política ambiental com social i econòmica.

Licitacions i contractacions de serveis

A continuació incloem la informació més rellevant de les licitacions obertes i les contractacions de serveis.

Antioxidantes y neuroprotección en un modelo animal pediátrico de cirugía extracorpórea: nuevos horizontes terapéuticos para disminuir el riesgo de lesión cerebral · PI20/00298

Descripció: Oferta per a la compra d’una màquina de suport vital extracorporeo per a realitzar estudis preclínics amb un dispositiu de neuroimatge òptica per desxifrar l’eslavó perdut entre el dany cerebral cel·lular i la unitat neurovascular durant la malaltia aguda.

Data límit de presentació d'ofertes: 31/03/22 12:00h

Correu de presentació d'ofertes: cristina.ruizh@sjd.es

Documentació


El material requerit en aquesta oferta és necessari per dur a terme el projecte finançat per l’Institut Carlos III titulat Antioxidantes y neuroprotección en un modelo animal pediátrico de cirugía extracorpórea: nuevos horizontes terapéuticos para disminuir el riesgo de lesión cerebral, amb número d’expedient PI20/00298 i finançat amb fons europeus del programa FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental · CRETSAM

Descripció: Concurs de projectes per a la selecció de la proposta de projecte de reforma de l'Edifici Pujades del Parc Sanitari Sant Joan de Déu per a la implantació del centre CRETSAM, un centre destinat com a Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental per tal de potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Data límit de presentació d'ofertes: 14/02/2022 14:00h

Correu de presentació d'ofertes: parcsanitari.enginyeria@sjd.es

Documentació


L'objectiu del projecte és la reforma completa i total de les plantes 1a i 2a de l'Edifici Pujades, a l'entorn hospitalari del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a Sant Boi de Llobregat, on els grups de recerca de salut mental desenvolupen la seva activitat. Aquest centre pretén millorar el coneixement sobre els problemes de salut mental, les causes, el diagnòstic, el tractament, l'impacte social, i traslladar aquests avenços en el coneixement a millores en la prevenció i abordatge, per tal de millorar la salut i la qualitat de vida de la població.

  • Import concedit: 1.967.807 € (subvenció 50%)
  • Codi oficial: IU16-016625
  • Investigadors principals: Dr. Josep Maria Haro Abad

Comprensión de la salud mental y la enfermedad en España: determinantes y trayectorias en una cohorte poblacional durante 9 años

Descripció: L’objecte d’aquest contracte és la realització del treball de camp i recollida de dades del projecte "Comprensión de la salud mental y la enfermedad en España: determinantes y trayectorias en una cohorte poblacional durante 9 años". (PI19/00103)

Data límit de presentació d'ofertes: 28/02/2022 14:00h

Correu de presentació d'ofertes:

Documentació