La Fundació / Portal de transparència

Perfil del contractant

La Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu  disposa d'un sistema de compra i contractació per garantir la lliure concurrència i la transparència en els seus processos, vetllant per tenir en compte dins el procés de valoració criteris de sostenibilitat, tant en política ambiental com social i econòmica.

Licitacions i contractacions de serveis

A continuació incloem la informació més rellevant de les licitacions obertes i les contractacions de serveis.

Projecte: "Factores sociales, de estilo de vida, comorbilidad física y factores genéticos como causas de depresión en una población envejecida"

Títol: "Factores sociales, de estilo de vida, comorbilidad física y factores genéticos como causas de depresión en una población envejecida"

Número d’expedient: PI19/00088

Objecte: El present plec té com a objectiu establir les condicions i requisits per a la contractació de serveis de genotipat de 1209 mostres d’ADN, les quals ha estat prèviament extretes, utilitzant la tecnologia de GSA-array de Illumina.

Contacte per les empreses:

 • Per a consultes relacionades amb aquest plec, us podeu comunicar amb joan.domenech@sjd.es

Projecte AI_ CAROTE · Compra d'escàner per digitalització de preparacions histològiques

Període de presentació d'ofertes finalitzat.


Obert el període de presentació de pressuposts pel projecte AI_ CARONTE · Dins del marc del projecte AI_CARONTE la Fundació Privada per a la Recerca i Docència Sant Joan de Déu obre el període de presentació de pressuposts per la compra d'escàner per digitalització de preparacions histològiques fins al pròxim 20/01/2024.

La Fundació de Recerca Sant Joan de Déu cerca empreses que ofereixin:

Escàner per la digitalització de preparacions histològiques equipat amb objectiu de x20 i 40x, amb magnificació digital de 40X i 80x, amb camp clar, que permeti càrrega de porta-objectes de manera contínua i equipat amb enfocament automàtic. Capacitat d'escaneig en diferents de diferents plans de l'eix Z (Z-stack). Generació d'una imatge amb format DICOM 3.0 (suplement 145). Ha de comptar amb normativa IVD.

Es valorarà:

 • Compatibilitat amb racks de tenyidor-muntador Leica o Sakura.
 • Lector de codi de barres integrat per lectura d'etiquetes en format 1D i 2D.
 • Capacitat de càrrega superior a 450 laminetes.

Estacions de treball equipades amb:

 • Workstation de torre G5: Intel Core I5 9500 3 GHz/16GB/512SSD/NO-DVD/W10H
 • Monitor diagnòstic clínic de 31'5 polzades
 • Joystick ergonòmic amb comandaments coaxials
 • Ratolí vertical

El pressupost destinat a aquesta partida és de 308.000€ + IVA.

Data límit de presentació d’ofertes: 20/01/2024

Correu de presentació d'ofertescristina.jou@sjd.es · Dra. Cristina Jou. Cap de servei d'Anatomia Patològica. Directora científica del Biobanc de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona


Aquest contracte és cofinançat en el marc de la CONVOCATORIA 2021 DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS ORIENTADOS A LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y A LA TRANSICIÓN DIGITAL, DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2021-2023, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (Código de proyecto: TED2021-132025B-C44)

SOBRE EL PROJECTE AI_CARONTE

El projecte té com a reptes poder identificar factors de risc de cardiotoxicitat dels fàrmacs contra el càncer, tant en la població pediàtrica oncohematològica com en la població adulta. Ens proposem identificar biomarcadors obtinguts a partir d'imatges histològiques digitalitzades, ens permetin millorar la precisió diagnòstica i el pronòstic dels esdeveniments cardiovasculars en pacients amb càncer pediàtric. Les malalties cardiovasculars i el càncer són les dues principals causes de mort als països desenvolupats malgrat les millores significatives en la prevenció, el cribratge i el tractament d'ambdues malalties. L'ús de les dades de cardiotoxicitat obtingudes de pacients pediàtrics pot ajudar a determinar marcadors de risc o pronòstic compartits en poblacións adulta. Els fàrmacs citotòxics i els agents biològics, considerats com a pedra angular del tractament del càncer sovint tenen un impacte negatiu en la funció cardiopulmonar. Els algorismes basats en intel·ligència artificial donaran lloc a una millor estimació del risc de desenvolupar toxicitat cardiopulmonar que serà de gran valor per minimitzar el seu impacte.

Projecte AI_ CAROTE · Cabina d'emmagatzematge i backup com a suport a la digitalització de preparacions histològiques

Període de presentació d'ofertes finalitzat.


Obert el període de presentació de pressuposts pel projecte AI_ CARONTE · Dins del marc del projecte AI_CARONTE la Fundació Privada per a la Recerca i Docència Sant Joan de Déu obre el període de presentació de pressuposts per la compra de cabina d'emmagatzematge i backup com a suport a la digitalització de preparacions histològiques, fins al pròxim 20/01/2024.

La Fundació Sant Joan de Déu cerca empreses que ofereixin:

 • Subministrament del material necessari per a l'ampliació de la cabina d'emmagatzematge de l'Hospital Sant Joan de Déu (OceanStor 5510) a la seva catxé en productiu-passiu amb un mínim de 80 TBs útils
 • Adquisició de la infraestructura de backup (OceanProtect X6000) per a l'espai anterior a través del software de backup de la pròpia cabina.
 • Serveis d'instal·lació i configuració del material anterior.

El pressupost destinat a aquesta partida és de 112.000€ + IVA.

Data límit de presentació d'ofertes: 20/01/2024

Correu de presentació d'ofertescristina.jou@sjd.es · Dra. Cristina Jou. Cap de servei d'Anatomia Patològica. Directora científica del Biobanc de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona


Aquest contracte és cofinançat en el marc de la CONVOCATORIA 2021 DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS ORIENTADOS A LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y A LA TRANSICIÓN DIGITAL, DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2021-2023, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (Código de proyecto: TED2021-132025B-C44)

SOBRE EL PROJECTE AI_CARONTE

El projecte té com a reptes poder identificar factors de risc de cardiotoxicitat dels fàrmacs contra el càncer, tant en la població pediàtrica oncohematològica com en la població adulta. Ens proposem identificar biomarcadors obtinguts a partir d'imatges histològiques digitalitzades, ens permetin millorar la precisió diagnòstica i el pronòstic dels esdeveniments cardiovasculars en pacients amb càncer pediàtric. Les malalties cardiovasculars i el càncer són les dues principals causes de mort als països desenvolupats malgrat les millores significatives en la prevenció, el cribratge i el tractament d'ambdues malalties. L'ús de les dades de cardiotoxicitat obtingudes de pacients pediàtrics pot ajudar a determinar marcadors de risc o pronòstic compartits en poblacións adulta. Els fàrmacs citotòxics i els agents biològics, considerats com a pedra angular del tractament del càncer sovint tenen un impacte negatiu en la funció cardiopulmonar. Els algorismes basats en intel·ligència artificial donaran lloc a una millor estimació del risc de desenvolupar toxicitat cardiopulmonar que serà de gran valor per minimitzar el seu impacte.

Reforma total de la 1ra i la 2na planta de l'edifici residencial “Can Solé” de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, a Sant Antoni de Vilamajor

Període de presentació d’ofertes finalitzat.


Descripció: El projecte planteja la reforma de tota la planta primera i la planta segona de manera gairebé íntegra. No s'actua al nucli de l'escala ni ascensor. S'afegeix de forma addicional una petita actuació en planta baixa que consta a afegir-ne una fusteria a la zona de l'escala per poder sectoritzar tèrmicament la planta baixa de les plantes superiors i al mateix temps complir amb la normativa d'incendis.

Els criteris d'assignació del present concurs vinculats a aquesta subvenció queden definits al Plec de Clàusules Particulars i al Quadre de Característiques Específiques adjunts a continuació.

Lots: La present licitació dividirà l'entrega d'ofertes en dos lots; deixant a decisió del licitant la presentació de proposta per un lot únic o ambdós.

 • Lot 01 - OBRA CIVIL
 • Lot 02 - INSTAL·LACIONS

La presentació de proposta a lot únic implica la coneixença del lot no cotitzat per assegurar la coordinació durant tot el procés del projecte.

Data límit de presentació d'ofertes: divendres 15 de setembre de 2023, 14:00h

Lloc i horari de presentació d'ofertes: La presentació d'ofertes podrà realitzar-se via correu electrònic daniel.ibarz@sjd.es o bé mitjançant l'entrega d'un USB a les dependències de la seu de la Unitat Territorial I de Sant Joan de Déu, a l'atenció de Daniel Ibarz al C/ Doctor Antoni Pujadas, 40 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Documentació adjunta:

Import total sense IVA (PEC): 1.259.598,00 €

Període d'execució: 1 de novembre de 2023 a 30 d'abril de 2024 (6 mesos)

Reforma parcial del CRI Hort de la Vila de Sant Joan de Déu Serveis Socials implementant un model pioner d’intervenció i acompanyament a persones en situació de sense llar

Consulta el document de resolució de la licitació.

Resolució


Descripció: El projecte preveu la reforma parcial del Centre Residencial d'Inclusió Hort de la Vila de Barcelona (situat al número 46 del carrer Hort de la Vila). Les millores es concentraran en les plantes primera i segona de l'ala Sud-Oest de l'edifici. Aquesta intervenció implica una remodelació completa dels espais interiors i la façana de l'edifici, que actualment es componen d'habitacions individuals sense bany. El propòsit principal del projecte és transformar aquestes habitacions en allotjaments dotacionals que afavoreixin els processos d'adquisició d'autonomia de les persones acollides. Això implicarà l'adequació de les habitacions perquè disposin de serveis bàsics, facilitant així un entorn més favorable per al desenvolupament personal i social dels residents.

El projecte estarà subvencionat, d'acord amb la RESOLUCIÓ DSO/2055/2022, de 28 de juny (Línia 1), pel Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU d'acord amb l'Ordre i, tant, les propostes del licitadors s'hauran d'ajustar als seus principis i objectius, tal i com es detalla al Plec de Clàusules Particulars que regeix la present licitació provada i que es pot trobar adjunt a continuació.

Codi expedient: DDS008/22/000104

Els criteris d'assignació del present concurs vinculats a aquesta subvenció queden definits al Plec de Clàusules Particulars i al Quadre de Característiques Específiques adjunts a continuació.

Data límit de presentació d'ofertes: dimarts 29 d'agost de 2023, 14:00h

Lots: La present licitació dividirà l'entrega d'ofertes en dos lots; deixant a decisió del licitant la presentació de proposta per un lot únic o ambdós.

 • Lot 01 - OBRA CIVIL
 • Lot 02 - INSTAL·LACIONS

La presentació de proposta a lot únic implica la coneixença del lot no cotitzat per assegurar la coordinació durant tot el procés del projecte.

Lloc i horari de presentació d'ofertes: La presentació d'ofertes podrà realitzar-se via correu electrònic a serveissocialsbarcelona.projectehortvila2.0@sjd.es o bé mitjançant l'entrega d'un USB a les dependències de Sant Joan de Déu Serveis Socials, departament de Sostenibilitat i Finances, ubicat al Carrer Hort de la Vila 46, Barcelona.

Documentació adjunta:

Objectiu: l'objectiu és la creació d'un espai de referència per a una atenció personalitzada al servei de la inclusió social a la Catalunya Central per a persones que es troben en situació d'exclusió residencial i sense llar.

Els vectors del projecte són:

 • Reorganitzar els espais residencials per aconseguir allotjament dotacionals que millorin l'atenció a les persones en situació de sense llar oferint una alternativa més dignificadora.
 • Creació de nous espais comuns per als residents.
 • Incrementar la sostenibilitat econòmica i mediambiental del centre.

Resum

Codi: DDS008/22/000104

Títol: Contractació privada de les obres de reforma finançades per la Unió Europea (NextGenerationEU) de l'ala sud-est del Centre Residencial d'Inclusió d'Hort de la Vila de Sant Joan de Déu Serveis socials.

Import total sense IVA (PEC): 1.407.362,56 €

Període d'execució: 1 de novembre de 2023 a 29 de setembre de 2023 (11 mesos)

Co-creation of digital and collaborative resources · RESCCUE

Tender for Contracting – EVALUATION REPORT. WP2: Co-creation of digital and collaborative resources


RESCCUE4COVID busca una organització externa per desenvolupar els recursos col·laboratius i educatius a partir de les idees que es van generar en les sessions de co-creació.

CONTACTE PER A LES EMPRESES

Les propostes s'han d'enviar al següent correu: carlota.saumell@sjd.es     

Data límit de presentació d'ofertes: 31/05/2023

Reforma de la Llar Sant Joan de Déu: Un espai de referència per a l’atenció personalitzada al servei de la inclusió social a la Catalunya central (ampliació terminis)

Descripció: El projecte, consistent en la reforma parcial de la Llar Sant Joan de Déu a Manresa, situada al c/ Saleses 14-16 de Manresa, inclou actuacions a l'ala sud-oest i l'ala sud-est de la planta primera i l'ala sud-oest de la planta segona. Es tracta d'una remodelació dels espais interiors de l'edifici, que actualment s'utilitzen com habitacions individuals sense bany, amb l'objectiu principal de transformar-les en allotjaments dotacionals que siguin facilitadors de processos d'adquisició d'autonomia de les famílies i persones acollides.

El projecte estarà subvencionat, d'acord amb la RESOLUCIÓ DSO/2055/2022, de 28 de juny (Línia 1), pel Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU d'acord amb l'Ordre i, tant, les propostes del licitadors s'hauran d'ajustar als seus principis i objectius, tal i com es detalla al Plec de Clàusules Administratives que regeix la present licitació provada i que es pot trobar adjunt a continuació.

Codi expedient: DDS008/22/000220

Els criteris d'assignació del present concurs vinculats a aquesta subvenció han quedat definit en el document de "clàusules administratives"

Data límit de presentació d'ofertes: dilluns 29 de maig de 2023, 17:00h

Lloc i horari de presentació d'ofertes: Dependències de la Fundació Germà Tomàs Canet, localitzades al carrer Sant Benito Menni, 2, C.P. 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona), de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00, i dilluns i dimecres de 15:00 a 17:00. Planta baixa Edifici Sant Agustí dins del recinte del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.

Documentació adjunta:

Objectiu: l'objectiu és la creació d'un espai de referència per a una atenció personalitzada al servei de la inclusió social a la Catalunya Central per a persones i famílies que es troben en situació d'exclusió residencial i sense llar.

Els vectors dels projectes són:

 • Reorganitzar els espais residencials per obtenir allotjaments dotacionals de diferent composició per donar acollida a famílies de diferent nombre d'usuaris/es.
 • Mantenir un reduït nombre d'habitacions individuals per a persones que són dependents.
 • Millorar les condicions de l'envolupant, afegint un trasdossat amb aïllament per la part interior de les àrees d'actuació.

Resum

 • Codi: DDS008/22/000220
 • Títol: Contractació privada de les obres de la Llar Sant Joan de Déu: un espai de referència per a l'atenció personalitzada al servei de la inclusió social a la Catalunya central.
 • Import total: 1.261.183,31.€
 • Període d'execució: 20 de juny de 2023 a 15 de desembre de 2023.

Construcció d'una sala blanca teràpia gènica – PIVIT (IU16-016824)

Acta de valoració de les ofertes de la licitació “Realització de les obres del Pediatric Infrastructures for Viral Therapy (PIVIT) a la planta 0 del nou Pediatric Cancer Center Barcelona de l’Hospital Sant Joan de Déu”.

Acta


Descripció: Contractació privada de les obres dels laboratoris de producció de teràpies avançades a la planta 0 del nou Pediatric Cancer Center Barcelona.  Aquesta obra inclou la realització de les obres del Pediatric Infrastructures for Viral Therapy (PIVIT), projecte amb número d'expedient "IU16-016824" cofinançat pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Convocatòria EMC/954/2019, de 9 d'abril, per a la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d'excel·lència, l'atracció del talent i el desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures d'R+D.

Els criteris d'assignació del present concurs vinculats a aquesta subvenció han quedat establerts en el Quadre de característiques i el plec de clàusules administratives. 

(IU16-016824)

Data límit de presentació d'ofertes: 27/01/2023 13:00h

Correus de presentació d'ofertesesther.cabane@sjd.es i daniel.ibarz@sjd.es

Documentació


L'objectiu principal d'aquest projecte és disposar de les condicions de producció de vectors lentivirals per a ser emprat en condicions terapèutiques, en especial en l'objectiu d'Immunoteràpia en pacients pediàtrics. A més de l'objectiu principal que es focalitza en pacients pediàtrics i en la capacitat de disposar dels mitjans de producció de virus, el projecte aborda altres reptes: (1) disposar de capacitat de producció cel·lular, en concret en relació a la manufactura de CARTs per a IT i (2) dotar a la instal·lació de capacitat productiva variable, incloent teràpia cel·lular.

 • Codi: IU16-016824
 • Títol: Construcció d’una sala blanca teràpia gènica – PIVIT
 • Despesa subvencionable total: 1.795.529,00 €
 • Ajut concedit: 897.764,50 € 
 • Període d’execució: 01/01/2020-30/06/2023
 • Investigadors principals: Dr. Manel Juan i Dra. Laia Alsina

4localHealth · Desenvolupament eines d'IA i segmentació

Dins del marc del projecte 4localHealth l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona obre el període de presentació de pressuposts per un servei de Desenvolupament eines d'IA i segmentació.

Una eina (software) de segmentació i caracterització dels teixits estudiats per diferents tècniques d'imatge mèdica (TC i/o RM). Aquesta eina ha de permetre comparar les dades extretes de la imatge mèdica en els diferents estudis (estudis diferents o únics, amb seqüències temporals).

El pressupost destinat a aquesta partida és de 10.000 €

CONTACTE PER A LES EMPRESES

 • Dr. Josep Munuera del Cerro · Cap de Servei Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona josep.munuera@sjd.es
 • Ángeles Molina Baena · Tècnic de l'Àrea de Promoció i Gestió de Recerca de la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu angeles.molina@sjd.es

Data límit de presentació d'ofertes: 15 dies a partir del 07/12/2022

Aquestes compres s'inclouen dins de l'actuació 1 "Millora en l'atenció pediàtrica basada en el big data de la imatge mèdica d'obtenció, processament i emmagatzematge de les mostres i dades derivades de pacients" del projecte 4LOCALHEALTH.


SOBRE EL PROJECTE 4LOCALHEALTH

El projecte té com a reptes la millora de la innovació assistencial i les infraestructures necessàries, específicament en el camp de l'atenció pediàtrica, entre els quals hi ha millorar el diagnòstic per la imatge que permetrà fer un salt endavant en la medicina personalitzada.

Actualment, el diagnòstic per la imatge té grans limitacions pel que fa a la quantificació de les dades, per aquest motiu disposar de dades estandarditzades i quantificables permetrà prendre decisions més argumentades i personalitzades, i com a última instància tindrà un impacte directe en la salut dels infants.

A través d'aquest projecte, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona crearà un gran repositori d'imatges mèdiques tractades que permetrà donar resposta a les diferents necessitats clíniques de l'hospital: pronòstic, planificació quirúrgica, cribatge, etc.

Aquest contracte és cofinançat en el marc de l'operació PR15-019756 - Node d'imatge computacional pediàtrica (PEDIATRIC_ICON) del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) 4locaLHealth de la convocatòria PRE/161/2019, d'1 d'agost, modificada per l'Ordre PRE/197/2020, de 10 de novembre, amb una subvenció d'un 50% de la despesa elegible amb càrrec al pressupost de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. El projecte s'emmarca en l'estratègia RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació.

Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental · CRETSAM (Realització de les obres d'execució)

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ · Execució dels lots 1 i 2 de les obres de Reforma de l'Edifici Pujadas del PSSJD per a la implantació del CRETSAM Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental.

Acta


OFERTA FINALITZADA

Descripció: Realització de les obres d'EXECUCIÓ DELS LOTS 1 I 2 DE LES OBRES DE REFORMA DE L'EDIFICI PUJADAS DEL PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU PER A LA IMPLANTACIÓ DEL "CRETSAM" CENTRE DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA EN SALUT MENTAL.

Data límit de presentació d'ofertes: abans de les 14:00 del dia 17 d'octubre de 2022

Documentació:

Arxiu comprimit amb tota la documentació


L'objectiu del projecte és la reforma completa i total de les plantes 1a i 2a de l'Edifici Pujades, a l'entorn hospitalari del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a Sant Boi de Llobregat, on els grups de recerca de salut mental desenvolupen la seva activitat. Aquest centre pretén millorar el coneixement sobre els problemes de salut mental, les causes, el diagnòstic, el tractament, l'impacte social, i traslladar aquests avenços en el coneixement a millores en la prevenció i abordatge, per tal de millorar la salut i la qualitat de vida de la població.

 • Import concedit: 1.967.807 € (subvenció 50%)
 • Codi oficial: IU16-016625
 • Investigadors principals: Dr. Josep Maria Haro Abad

Factores sociales, de estilo de vida, comorbilidad física y factores genéticos como causas de depresión en una población envejecida (PI19/00088)

L’objecte d’aquest contracte és la realització del treball de camp i la recollida de dades del projecte "Factores sociales, de estilo de vida, comorbilidad física y factores genéticos como causas de depresión en una población envejecida" (PI19/00088).

CONTACTE PER A LES EMPRESES

Les propostes s’han d’enviar als següents correus: josepmaria.haro@sjd.es, beatriz.olaya@sjd.es i joan.domenech@sjd.es

Data límit de presentació d'ofertes: 19/12/2022

Documentació associada

4localHealth · Presentació de pressuposts per a tres compres d'equipaments

OFERTA FINALITZADA

PLATAFORMA D'EMMAGATZEMATGE DE DADES

Una plataforma pròpia o una solució per a l'emmagatzematge de dades primàries de recerca o secundàries, generades a partir del processament de la imatge o dels algoritmes específics.

El pressupost destinat a aquesta partida és de 12.400 €

SERVEI D'INTEGRACIÓ

Una proposta d'integració de plataformes cloud i eines pròpies de desenvolupament d'algorismes d'IA amb les bases de dades disponibles a l'Hospital per a la recerca en imatge mèdica. Hauria d'incloure tant el suport tècnic com les necessitats tecnològiques per portar a terme la mateixa.

El pressupost destinat a aquesta partida és de 25.000 €

DESENVOLUPAMENT EINES D'IA I SEGMENTACIÓ

Una plataforma de software que permeti el desenvolupament propi d'algorismes d'IA en base a diferents tècniques d'imatge médica (rx. simple, TC, etc.). L'objectiu és desenvolupar el pipeline d'algorismes per a l'estudi de les malalties cardíaques, oncològiques i vasculars.

El pressupost destinat a aquesta partida és de 32.000 €

CONTACTE PER A LES EMPRESES

 • Dr. Josep Munuera del Cerro · Cap de Servei Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 
 • Ángeles Molina Baena · Tècnic de l'Àrea de Promoció i Gestió de Recerca de la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu

Data límit de presentació d'ofertes: 15 dies a partir del 02/11/2022

Aquestes compres s'inclouen dins de l'actuació 1 "Millora en l'atenció pediàtrica basada en el big data de la imatge mèdica d'obtenció, processament i emmagatzematge de les mostres i dades derivades de pacients" del projecte 4LOCALHEALTH.


SOBRE EL PROJECTE 4LOCALHEALTH

El projecte té com a reptes la millora de la innovació assistencial i les infraestructures necessàries, específicament en el camp de l'atenció pediàtrica, entre els quals hi ha millorar el diagnòstic per la imatge que permetrà fer un salt endavant en la medicina personalitzada.

Actualment el diagnòstic per la imatge té grans limitacions pel que fa a la quantificació de les dades, per aquest motiu disposar de dades estandarditzades i quantificables permetrà prendre decisions més argumentades i personalitzades, i com a última instància tindrà un impacte directe en la salut dels infants.

A través d'aquest projecte, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona crearà un gran repositori d'imatges mèdiques tractades que permetrà donar resposta a les diferents necessitats clíniques de l'hospital: pronòstic, planificació quirúrgica, cribatge, etc.

Aquest contracte és cofinançat en el marc de l'operació PR15-019756 - Node d'imatge computacional pediàtrica (PEDIATRIC_ICON) del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) 4locaLHealth de la convocatòria PRE/161/2019, d'1 d'agost, modificada per l'Ordre PRE/197/2020, de 10 de novembre, amb una subvenció d'un 50% de la despesa elegible amb càrrec al pressupost de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. El projecte s'emmarca en l'estratègia RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació.

Sistema de ayuda a la decisión clínica para la evaluación y predicción de enfermedad vascular cerebral pediátrica: Radiómica a partir de RM vascular e Inteligencia Artificial (Vasculómica)

OFERTA FINALITZADA

Descripció: Dins del marc del projecte Sistema d’ajuda a la decisió clínica per a l’avaluació i predicció de malaltia vascular cerebral pediàtrica: Radiòmica a partir de RM vascular i Intel·ligència Artificial (Vasculómica) la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu obre el període de presentació de pressupostos per a la contractació de Serveis dirigits a empreses.

La Fundació de Recerca Sant Joan de Déu busca empreses que ofereixin la programació d'una plataforma que permeti analitzar estudis i integrar algoritmes d'intel·ligència artificial per al processament de la imatge mèdica d'angioRM.

El pressupost destinat a aquesta partida és de 55.000,00 €, on s’ha d’incloure el cost del software i del seu manteniment durant dos anys.

Data límit de presentació d'ofertes: 15 dies a partir del 07/09/2022

Contacte per a les empreses:

 • Josep Munuera del Cerro · Cap de Servei Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Àrea de Recerca, Innovació i Qualitat josep.munuera@sjd.es
 • Ángeles Molina Baena · Tècnic de l'Àrea de Promoció i Gestió de Recerca de la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu angeles.molina@sjd.es

Sobre el projecte

El projecte té com a repte desenvolupar una plataforma d’ajuda a la presa de decisió clínica mitjançant l’obtenció de dades quantitatives obtingudes a partir d’imatge d’angioRM.

El contracte de serveis està subvencionat per l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII), mitjançant el projecte PI20/00296, modalitat Projectes d'Investigació en Salut de l'Acció Estratègica en Salut 2017-2020 i Fons Europeus de Desenvolupament Regional, Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya 2014-2020 i cofinançat per la Unió Europea (a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional i del Fons Social Europeu).

Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental · CRETSAM (Concurs de projectes per a la selecció de la proposta)

RESOLUCIÓ DE FORMALITZACIÓ · Concurs de projectes per a la selecció de la proposta de projecte de reforma de l'Edifici Pujades del Parc Sanitari Sant Joan de Déu per a la implantació del centre CRETSAM, un centre destinat com a Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental per tal de potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Contracte

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ · Concurs de projectes per a la selecció de la proposta de projecte de reforma de l'Edifici Pujades del Parc Sanitari Sant Joan de Déu per a la implantació del centre CRETSAM, un centre destinat com a Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental per tal de potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Acta


OFERTA FINALITZADA

Descripció: Concurs de projectes per a la selecció de la proposta de projecte de reforma de l'Edifici Pujades del Parc Sanitari Sant Joan de Déu per a la implantació del centre CRETSAM, un centre destinat com a Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental per tal de potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Data límit de presentació d'ofertes: 14/02/2022 14:00h

Correu de presentació d'ofertes

Documentació


L'objectiu del projecte és la reforma completa i total de les plantes 1a i 2a de l'Edifici Pujades, a l'entorn hospitalari del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a Sant Boi de Llobregat, on els grups de recerca de salut mental desenvolupen la seva activitat. Aquest centre pretén millorar el coneixement sobre els problemes de salut mental, les causes, el diagnòstic, el tractament, l'impacte social, i traslladar aquests avenços en el coneixement a millores en la prevenció i abordatge, per tal de millorar la salut i la qualitat de vida de la població.

 • Import concedit: 1.967.807 € (subvenció 50%)
 • Codi oficial: IU16-016625
 • Investigadors principals: Dr. Josep Maria Haro Abad

Consultoria per a la definició d'un catàleg de serveis especialitzats en l'àmbit de la involucració de pacient pediàtric

Licitació pública per a la contractació de serveis de consultoria per a la definició d'un catàleg de serveis especialitzats en l'àmbit de la involucració de pacient pediàtric ("patient involvement") en assajos clínics en el context de la xarxa europea "Conect4children (c4c)" (GA777389).

El proveïdor haurà d'analitzar la competència, definir serveis competitius en l'àmbit pediàtric i quantificar els costos de la seva execució amb el model de prestació de serveis establert en el projecte c4c.

Data de publicació de la licitació: 3 d’abril de 2022

Data límit de presentació d'ofertes: 14 d’abril de 2022

Contacte per a les empreses:

 • Les entitats interessades a presentar una oferta de serveis caldrà que contactin per correu electrònic per a requerir informació addicional per a preparar l'oferta de serveis amb el correu electrònic: begonya.nafria@sjd.es

Antioxidantes y neuroprotección en un modelo animal pediátrico de cirugía extracorpórea: nuevos horizontes terapéuticos para disminuir el riesgo de lesión cerebral · PI20/00298

OFERTA FINALITZADA

Descripció: Oferta per a la compra d’una màquina de suport vital extracorporeo per a realitzar estudis preclínics amb un dispositiu de neuroimatge òptica per desxifrar l’eslavó perdut entre el dany cerebral cel·lular i la unitat neurovascular durant la malaltia aguda.

Data límit de presentació d'ofertes: 31/03/22 12:00h

Correu de presentació d'ofertes

Documentació


El material requerit en aquesta oferta és necessari per dur a terme el projecte finançat per l’Institut Carlos III titulat Antioxidantes y neuroprotección en un modelo animal pediátrico de cirugía extracorpórea: nuevos horizontes terapéuticos para disminuir el riesgo de lesión cerebral, amb número d’expedient PI20/00298 i finançat amb fons europeus del programa FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

Comprensión de la salud mental y la enfermedad en España: determinantes y trayectorias en una cohorte poblacional durante 9 años

OFERTA FINALITZADA

Descripció: L’objecte d’aquest contracte és la realització del treball de camp i recollida de dades del projecte "Comprensión de la salud mental y la enfermedad en España: determinantes y trayectorias en una cohorte poblacional durante 9 años". (PI19/00103)

Data límit de presentació d'ofertes: 28/02/2022 14:00h

Correu de presentació d'ofertes:

Documentació