La Fundació / Portal de transparència

Perfil del contractant

La Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu  disposa d'un sistema de compra i contractació per garantir la lliure concurrència i la transparència en els seus processos, vetllant per tenir en compte dins el procés de valoració criteris de sostenibilitat, tant en política ambiental com social i econòmica.

Licitacions i contractacions de serveis

A continuació incloem la informació més rellevant de les licitacions obertes i les contractacions de serveis.

Construcció d'una sala blanca teràpia gènica – PIVIT (IU16-016824)

Descripció: Contractació privada de les obres dels laboratoris de producció de teràpies avançades a la planta 0 del nou Pediatric Cancer Center Barcelona.  Aquesta obra inclou la realització de les obres del Pediatric Infrastructures for Viral Therapy (PIVIT), projecte amb número d'expedient "IU16-016824" cofinançat pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Convocatòria EMC/954/2019, de 9 d'abril, per a la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d'excel·lència, l'atracció del talent i el desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures d'R+D.

Els criteris d'assignació del present concurs vinculats a aquesta subvenció han quedat establerts en el Quadre de característiques i el plec de clàusules administratives. 

(IU16-016824)

Data límit de presentació d'ofertes: 27/01/2022 13:00h

Correus de presentació d'ofertesesther.cabane@sjd.es i daniel.ibarz@sjd.es

Documentació


L'objectiu principal d'aquest projecte és disposar de les condicions de producció de vectors lentivirals per a ser emprat en condicions terapèutiques, en especial en l'objectiu d'Immunoteràpia en pacients pediàtrics. A més de l'objectiu principal que es focalitza en pacients pediàtrics i en la capacitat de disposar dels mitjans de producció de virus, el projecte aborda altres reptes: (1) disposar de capacitat de producció cel·lular, en concret en relació a la manufactura de CARTs per a IT i (2) dotar a la instal·lació de capacitat productiva variable, incloent teràpia cel·lular.

 • Codi: IU16-016824
 • Títol: Construcció d’una sala blanca teràpia gènica – PIVIT
 • Despesa subvencionable total: 1.795.529,00 €
 • Ajut concedit: 897.764,50 € 
 • Període d’execució: 01/01/2020-30/06/2023
 • Investigadors principals: Dr. Manel Juan i Dra. Laia Alsina

4localHealth · Desenvolupament eines d'IA i segmentació

Dins del marc del projecte 4localHealth l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona obre el període de presentació de pressuposts per un servei de Desenvolupament eines d'IA i segmentació.

Una eina (software) de segmentació i caracterització dels teixits estudiats per diferents tècniques d'imatge mèdica (TC i/o RM). Aquesta eina ha de permetre comparar les dades extretes de la imatge mèdica en els diferents estudis (estudis diferents o únics, amb seqüències temporals).

El pressupost destinat a aquesta partida és de 10.000 €

CONTACTE PER A LES EMPRESES

 • Dr. Josep Munuera del Cerro · Cap de Servei Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona josep.munuera@sjd.es
 • Ángeles Molina Baena · Tècnic de l'Àrea de Promoció i Gestió de Recerca de la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu angeles.molina@sjd.es

Data límit de presentació d'ofertes: 15 dies a partir del 07/12/2022

Aquestes compres s'inclouen dins de l'actuació 1 "Millora en l'atenció pediàtrica basada en el big data de la imatge mèdica d'obtenció, processament i emmagatzematge de les mostres i dades derivades de pacients" del projecte 4LOCALHEALTH.


SOBRE EL PROJECTE 4LOCALHEALTH

El projecte té com a reptes la millora de la innovació assistencial i les infraestructures necessàries, específicament en el camp de l'atenció pediàtrica, entre els quals hi ha millorar el diagnòstic per la imatge que permetrà fer un salt endavant en la medicina personalitzada.

Actualment, el diagnòstic per la imatge té grans limitacions pel que fa a la quantificació de les dades, per aquest motiu disposar de dades estandarditzades i quantificables permetrà prendre decisions més argumentades i personalitzades, i com a última instància tindrà un impacte directe en la salut dels infants.

A través d'aquest projecte, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona crearà un gran repositori d'imatges mèdiques tractades que permetrà donar resposta a les diferents necessitats clíniques de l'hospital: pronòstic, planificació quirúrgica, cribatge, etc.

Aquest contracte és cofinançat en el marc de l'operació PR15-019756 - Node d'imatge computacional pediàtrica (PEDIATRIC_ICON) del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) 4locaLHealth de la convocatòria PRE/161/2019, d'1 d'agost, modificada per l'Ordre PRE/197/2020, de 10 de novembre, amb una subvenció d'un 50% de la despesa elegible amb càrrec al pressupost de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. El projecte s'emmarca en l'estratègia RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació.

Factores sociales, de estilo de vida, comorbilidad física y factores genéticos como causas de depresión en una población envejecida (PI19/00088)

L’objecte d’aquest contracte és la realització del treball de camp i la recollida de dades del projecte "Factores sociales, de estilo de vida, comorbilidad física y factores genéticos como causas de depresión en una población envejecida" (PI19/00088).

CONTACTE PER A LES EMPRESES

Les propostes s’han d’enviar als següents correus: josepmaria.haro@sjd.es, beatriz.olaya@sjd.es i joan.domenech@sjd.es

Data límit de presentació d'ofertes: 19/12/2022

Documentació associada

4localHealth · Presentació de pressuposts per a tres compres d'equipaments

OFERTA FINALITZADA

PLATAFORMA D'EMMAGATZEMATGE DE DADES

Una plataforma pròpia o una solució per a l'emmagatzematge de dades primàries de recerca o secundàries, generades a partir del processament de la imatge o dels algoritmes específics.

El pressupost destinat a aquesta partida és de 12.400 €

SERVEI D'INTEGRACIÓ

Una proposta d'integració de plataformes cloud i eines pròpies de desenvolupament d'algorismes d'IA amb les bases de dades disponibles a l'Hospital per a la recerca en imatge mèdica. Hauria d'incloure tant el suport tècnic com les necessitats tecnològiques per portar a terme la mateixa.

El pressupost destinat a aquesta partida és de 25.000 €

DESENVOLUPAMENT EINES D'IA I SEGMENTACIÓ

Una plataforma de software que permeti el desenvolupament propi d'algorismes d'IA en base a diferents tècniques d'imatge médica (rx. simple, TC, etc.). L'objectiu és desenvolupar el pipeline d'algorismes per a l'estudi de les malalties cardíaques, oncològiques i vasculars.

El pressupost destinat a aquesta partida és de 32.000 €

CONTACTE PER A LES EMPRESES

 • Dr. Josep Munuera del Cerro · Cap de Servei Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 
 • Ángeles Molina Baena · Tècnic de l'Àrea de Promoció i Gestió de Recerca de la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu

Data límit de presentació d'ofertes: 15 dies a partir del 02/11/2022

Aquestes compres s'inclouen dins de l'actuació 1 "Millora en l'atenció pediàtrica basada en el big data de la imatge mèdica d'obtenció, processament i emmagatzematge de les mostres i dades derivades de pacients" del projecte 4LOCALHEALTH.


SOBRE EL PROJECTE 4LOCALHEALTH

El projecte té com a reptes la millora de la innovació assistencial i les infraestructures necessàries, específicament en el camp de l'atenció pediàtrica, entre els quals hi ha millorar el diagnòstic per la imatge que permetrà fer un salt endavant en la medicina personalitzada.

Actualment el diagnòstic per la imatge té grans limitacions pel que fa a la quantificació de les dades, per aquest motiu disposar de dades estandarditzades i quantificables permetrà prendre decisions més argumentades i personalitzades, i com a última instància tindrà un impacte directe en la salut dels infants.

A través d'aquest projecte, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona crearà un gran repositori d'imatges mèdiques tractades que permetrà donar resposta a les diferents necessitats clíniques de l'hospital: pronòstic, planificació quirúrgica, cribatge, etc.

Aquest contracte és cofinançat en el marc de l'operació PR15-019756 - Node d'imatge computacional pediàtrica (PEDIATRIC_ICON) del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) 4locaLHealth de la convocatòria PRE/161/2019, d'1 d'agost, modificada per l'Ordre PRE/197/2020, de 10 de novembre, amb una subvenció d'un 50% de la despesa elegible amb càrrec al pressupost de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. El projecte s'emmarca en l'estratègia RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació.

Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental · CRETSAM (Realització de les obres d'execució)

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ · Execució dels lots 1 i 2 de les obres de Reforma de l’Edifici Pujadas del PSSJD per a la implantació del CRETSAM Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental.


OFERTA FINALITZADA

Descripció: Realització de les obres d'EXECUCIÓ DELS LOTS 1 I 2 DE LES OBRES DE REFORMA DE L'EDIFICI PUJADAS DEL PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU PER A LA IMPLANTACIÓ DEL "CRETSAM" CENTRE DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA EN SALUT MENTAL.

Data límit de presentació d'ofertes: abans de les 14:00 del dia 17 d'octubre de 2022

Documentació:

Arxiu comprimit amb tota la documentació


L'objectiu del projecte és la reforma completa i total de les plantes 1a i 2a de l'Edifici Pujades, a l'entorn hospitalari del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a Sant Boi de Llobregat, on els grups de recerca de salut mental desenvolupen la seva activitat. Aquest centre pretén millorar el coneixement sobre els problemes de salut mental, les causes, el diagnòstic, el tractament, l'impacte social, i traslladar aquests avenços en el coneixement a millores en la prevenció i abordatge, per tal de millorar la salut i la qualitat de vida de la població.

 • Import concedit: 1.967.807 € (subvenció 50%)
 • Codi oficial: IU16-016625
 • Investigadors principals: Dr. Josep Maria Haro Abad

Sistema de ayuda a la decisión clínica para la evaluación y predicción de enfermedad vascular cerebral pediátrica: Radiómica a partir de RM vascular e Inteligencia Artificial (Vasculómica)

OFERTA FINALITZADA

Descripció: Dins del marc del projecte Sistema d’ajuda a la decisió clínica per a l’avaluació i predicció de malaltia vascular cerebral pediàtrica: Radiòmica a partir de RM vascular i Intel·ligència Artificial (Vasculómica) la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu obre el període de presentació de pressupostos per a la contractació de Serveis dirigits a empreses.

La Fundació de Recerca Sant Joan de Déu busca empreses que ofereixin la programació d'una plataforma que permeti analitzar estudis i integrar algoritmes d'intel·ligència artificial per al processament de la imatge mèdica d'angioRM.

El pressupost destinat a aquesta partida és de 55.000,00 €, on s’ha d’incloure el cost del software i del seu manteniment durant dos anys.

Data límit de presentació d'ofertes: 15 dies a partir del 07/09/2022

Contacte per a les empreses:

 • Josep Munuera del Cerro · Cap de Servei Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Àrea de Recerca, Innovació i Qualitat josep.munuera@sjd.es
 • Ángeles Molina Baena · Tècnic de l'Àrea de Promoció i Gestió de Recerca de la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu angeles.molina@sjd.es

Sobre el projecte

El projecte té com a repte desenvolupar una plataforma d’ajuda a la presa de decisió clínica mitjançant l’obtenció de dades quantitatives obtingudes a partir d’imatge d’angioRM.

El contracte de serveis està subvencionat per l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII), mitjançant el projecte PI20/00296, modalitat Projectes d'Investigació en Salut de l'Acció Estratègica en Salut 2017-2020 i Fons Europeus de Desenvolupament Regional, Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya 2014-2020 i cofinançat per la Unió Europea (a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional i del Fons Social Europeu).

Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental · CRETSAM

OFERTA FINALITZADA

Descripció: Concurs de projectes per a la selecció de la proposta de projecte de reforma de l'Edifici Pujades del Parc Sanitari Sant Joan de Déu per a la implantació del centre CRETSAM, un centre destinat com a Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental per tal de potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Data límit de presentació d'ofertes: 14/02/2022 14:00h

Correu de presentació d'ofertes

Documentació


L'objectiu del projecte és la reforma completa i total de les plantes 1a i 2a de l'Edifici Pujades, a l'entorn hospitalari del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a Sant Boi de Llobregat, on els grups de recerca de salut mental desenvolupen la seva activitat. Aquest centre pretén millorar el coneixement sobre els problemes de salut mental, les causes, el diagnòstic, el tractament, l'impacte social, i traslladar aquests avenços en el coneixement a millores en la prevenció i abordatge, per tal de millorar la salut i la qualitat de vida de la població.

 • Import concedit: 1.967.807 € (subvenció 50%)
 • Codi oficial: IU16-016625
 • Investigadors principals: Dr. Josep Maria Haro Abad

Antioxidantes y neuroprotección en un modelo animal pediátrico de cirugía extracorpórea: nuevos horizontes terapéuticos para disminuir el riesgo de lesión cerebral · PI20/00298

OFERTA FINALITZADA

Descripció: Oferta per a la compra d’una màquina de suport vital extracorporeo per a realitzar estudis preclínics amb un dispositiu de neuroimatge òptica per desxifrar l’eslavó perdut entre el dany cerebral cel·lular i la unitat neurovascular durant la malaltia aguda.

Data límit de presentació d'ofertes: 31/03/22 12:00h

Correu de presentació d'ofertes

Documentació


El material requerit en aquesta oferta és necessari per dur a terme el projecte finançat per l’Institut Carlos III titulat Antioxidantes y neuroprotección en un modelo animal pediátrico de cirugía extracorpórea: nuevos horizontes terapéuticos para disminuir el riesgo de lesión cerebral, amb número d’expedient PI20/00298 i finançat amb fons europeus del programa FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

Comprensión de la salud mental y la enfermedad en España: determinantes y trayectorias en una cohorte poblacional durante 9 años

OFERTA FINALITZADA

Descripció: L’objecte d’aquest contracte és la realització del treball de camp i recollida de dades del projecte "Comprensión de la salud mental y la enfermedad en España: determinantes y trayectorias en una cohorte poblacional durante 9 años". (PI19/00103)

Data límit de presentació d'ofertes: 28/02/2022 14:00h

Correu de presentació d'ofertes:

Documentació