La Fundació / Portal de transparència

Perfil del contractant

La Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu  disposa d'un sistema de compra i contractació per garantir la lliure concurrència i la transparència en els seus processos, vetllant per tenir en compte dins el procés de valoració criteris de sostenibilitat, tant en política ambiental com social i econòmica.

Licitacions i contractacions de serveis

A continuació incloem la informació més rellevant de les licitacions obertes i les contractacions de serveis.

Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental · CRETSAM (Realització de les obres d'execució)

Descripció: Realització de les obres d'EXECUCIÓ DELS LOTS 1 I 2 DE LES OBRES DE REFORMA DE L'EDIFICI PUJADAS DEL PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU PER A LA IMPLANTACIÓ DEL "CRETSAM" CENTRE DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA EN SALUT MENTAL.

Correu de presentació d'ofertes:

Data límit de presentació d'ofertes: abans de les 14:00 del dia 17 d'octubre de 2022

Documentació:

Arxiu comprimit amb tota la documentació


L'objectiu del projecte és la reforma completa i total de les plantes 1a i 2a de l'Edifici Pujades, a l'entorn hospitalari del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a Sant Boi de Llobregat, on els grups de recerca de salut mental desenvolupen la seva activitat. Aquest centre pretén millorar el coneixement sobre els problemes de salut mental, les causes, el diagnòstic, el tractament, l'impacte social, i traslladar aquests avenços en el coneixement a millores en la prevenció i abordatge, per tal de millorar la salut i la qualitat de vida de la població.

  • Import concedit: 1.967.807 € (subvenció 50%)
  • Codi oficial: IU16-016625
  • Investigadors principals: Dr. Josep Maria Haro Abad

Sistema de ayuda a la decisión clínica para la evaluación y predicción de enfermedad vascular cerebral pediátrica: Radiómica a partir de RM vascular e Inteligencia Artificial (Vasculómica)

Descripció: Dins del marc del projecte Sistema d’ajuda a la decisió clínica per a l’avaluació i predicció de malaltia vascular cerebral pediàtrica: Radiòmica a partir de RM vascular i Intel·ligència Artificial (Vasculómica) la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu obre el període de presentació de pressupostos per a la contractació de Serveis dirigits a empreses.

La Fundació de Recerca Sant Joan de Déu busca empreses que ofereixin la programació d'una plataforma que permeti analitzar estudis i integrar algoritmes d'intel·ligència artificial per al processament de la imatge mèdica d'angioRM.

El pressupost destinat a aquesta partida és de 55.000,00 €, on s’ha d’incloure el cost del software i del seu manteniment durant dos anys.

Data límit de presentació d'ofertes: 15 dies a partir del 07/09/2022

Contacte per a les empreses:

  • Josep Munuera del Cerro · Cap de Servei Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Àrea de Recerca, Innovació i Qualitat josep.munuera@sjd.es
  • Ángeles Molina Baena · Tècnic de l'Àrea de Promoció i Gestió de Recerca de la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu angeles.molina@sjd.es

Sobre el projecte

El projecte té com a repte desenvolupar una plataforma d’ajuda a la presa de decisió clínica mitjançant l’obtenció de dades quantitatives obtingudes a partir d’imatge d’angioRM.

El contracte de serveis està subvencionat per l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII), mitjançant el projecte PI20/00296, modalitat Projectes d'Investigació en Salut de l'Acció Estratègica en Salut 2017-2020 i Fons Europeus de Desenvolupament Regional, Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya 2014-2020 i cofinançat per la Unió Europea (a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional i del Fons Social Europeu).

Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental · CRETSAM

OFERTA FINALITZADA

Descripció: Concurs de projectes per a la selecció de la proposta de projecte de reforma de l'Edifici Pujades del Parc Sanitari Sant Joan de Déu per a la implantació del centre CRETSAM, un centre destinat com a Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental per tal de potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Data límit de presentació d'ofertes: 14/02/2022 14:00h

Correu de presentació d'ofertes

Documentació


L'objectiu del projecte és la reforma completa i total de les plantes 1a i 2a de l'Edifici Pujades, a l'entorn hospitalari del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a Sant Boi de Llobregat, on els grups de recerca de salut mental desenvolupen la seva activitat. Aquest centre pretén millorar el coneixement sobre els problemes de salut mental, les causes, el diagnòstic, el tractament, l'impacte social, i traslladar aquests avenços en el coneixement a millores en la prevenció i abordatge, per tal de millorar la salut i la qualitat de vida de la població.

  • Import concedit: 1.967.807 € (subvenció 50%)
  • Codi oficial: IU16-016625
  • Investigadors principals: Dr. Josep Maria Haro Abad

Antioxidantes y neuroprotección en un modelo animal pediátrico de cirugía extracorpórea: nuevos horizontes terapéuticos para disminuir el riesgo de lesión cerebral · PI20/00298

OFERTA FINALITZADA

Descripció: Oferta per a la compra d’una màquina de suport vital extracorporeo per a realitzar estudis preclínics amb un dispositiu de neuroimatge òptica per desxifrar l’eslavó perdut entre el dany cerebral cel·lular i la unitat neurovascular durant la malaltia aguda.

Data límit de presentació d'ofertes: 31/03/22 12:00h

Correu de presentació d'ofertes

Documentació


El material requerit en aquesta oferta és necessari per dur a terme el projecte finançat per l’Institut Carlos III titulat Antioxidantes y neuroprotección en un modelo animal pediátrico de cirugía extracorpórea: nuevos horizontes terapéuticos para disminuir el riesgo de lesión cerebral, amb número d’expedient PI20/00298 i finançat amb fons europeus del programa FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

Comprensión de la salud mental y la enfermedad en España: determinantes y trayectorias en una cohorte poblacional durante 9 años

OFERTA FINALITZADA

Descripció: L’objecte d’aquest contracte és la realització del treball de camp i recollida de dades del projecte "Comprensión de la salud mental y la enfermedad en España: determinantes y trayectorias en una cohorte poblacional durante 9 años". (PI19/00103)

Data límit de presentació d'ofertes: 28/02/2022 14:00h

Correu de presentació d'ofertes:

Documentació