Serveis / Serveis de gestió

Promoció i Gestió de la Investigació

La missió de l'Àrea de Promoció i Gestió de la Investigació (PGI) és contribuir de manera professionalitzada a la captació de més ajudes per al desenvolupament de projectes de recerca i innovació. Per a això, tractem d'identificar oportunitats de finançament disponibles, acompanyar el procés de sol·licitud i assegurar la correcta execució dels projectes amb un alt nivell de qualitat i bones pràctiques que garanteixi el compliment de la normativa de les entitats de finançament donant resposta a la vegada a les necessitats dels grups d'investigació.

Acompanyem a l'investigador en la gestió de la seva recerca i també realitzem altres activitats relacionades amb la visibilitat i el posicionament de l'entitat.

El Model de Gestió de la FSJD és un model centrat en la persona. És per això que cada grup de recerca té un gestor assignat que s'encarrega de tots els aspectes relacionats amb la promoció, la sol·licitud i la gestió dels seus projectes, amb una perspectiva global amb relació a les necessitats del grup de recerca. A més, per donar suport a la internacionalització dels grups, comptem amb gestors que donen suport específicament a la sol·licitud i gestió financera d'aquest tipus de projectes.

L'Àrea PGI compta amb una coordinadora, una persona de suport administratiu, 4 gestors de grups de recerca i 2 gestors especialitzats en l'àmbit internacional. A més, dins d'aquesta àrea també s'inclou la Unitat de Metodologia i Estadística, formada per un estadístic que dóna suport metodològic i estadístic a les propostes en sol·licitud i als projectes en execució.

Els gestors de grups de Recerca donen cadascun suport a tot el cicle de vida de projectes, ja siguin fonts de finançament nacional competitiva i no competitiva de la seva cartera de grups de recerca. A més, són responsables per la planificació i gestió dels recursos disponibles de cada grup.

L'equip de gestors especialitzats en l'àmbit internacional està constituït per un gestor exclusivament dedicat a la part de promoció i gestió de sol·licituds i un gestor exclusivament dedicat a la fase d'execució.

Serveis

Els gestors de l'Àrea de Promoció i Gestió de la Recerca, vol de l'àmbit nacional com internacional, tenen entre les seves principals tasques:

Fase de promoció i sol·licitud de propostes

 • Identificar, analitzar i difondre les principals línies de finançament;
 • Assessorar els investigadors sobre l'encaix i les possibilitats de finançament amb relació a les convocatòries identificades i realitzar la gestió relativa a la sol·licitud del projecte;
 • Donar suport a la preparació i redacció de propostes (definició d'objectius, coordinació amb els socis, pressupost, assessorament sobre la implementació i impacte del projecte, entre d'altres)
 • Mitjançar amb les entitats de finançament;
 • Liason entre les parts interessades tals com a investigadors, metges, administradors, indústria farmacèutica, experts en difusió i comunicació, comitès d'ètica, entre d'altres;
 • Identificació de xarxes, accions i iniciatives d'interès;
 • Realitzar seminaris informatius i formatius sobre oportunitats de finançament i gestió de projectes.
 • Representació institucional

Fase de gestió de projectes concedits

 • Donar seguiment i justificació econòmica dels projectes;
 • Ser responsable pel lliurament a temps de la documentació exigida per les entitats finançadores;
 • Fer interlocució amb l'investigador principal i amb el finançador dels projectes gestionats;
 • Gestionar d'auditories dels projectes gestionats;
 • Revisar i negociació d'acords de consorci i altres tipus de conveni, especialment dins de l'àrea de projectes internacionals;
 • Organitzar seminaris sobre bones pràctiques de gestió científica i financera de projectes internacionals.

Físicament l'Àrea de Promoció i Gestió de la Recerca està situada a l'Edifici Docent de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, a Esplugues de Llobregat i a la Unitat de Docència, Recerca i Innovació (Udri) del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a Sant Boi de Llobregat.

Equip

 • Roser Arnalte Coordinadora de l'Àrea
 • Jose de Dios Gestor de grup de recerca · PSSJD
 • Maite López Gestora de grup de recerca · HSJD
 • Luisa Martínez Gestora de grup de recerca · HSJD
 • Ángeles Molina Gestora de grups de recerca · HSJD
 • Antonia Blanco Promoció i gestió de projectes internacionals · PSSJD
 • Leonor Norton Promoció de projectes internacionals · HSJD
 • Aurélie Uchard Gestió de projectes internacionals · HSJD
 • Sara Bayés Promoció en l’àmbit social
 • Marta Benet Promoció al Campus Docent SJD
 • Ignacio Jiménez Suport de contractacions RRHH
 • Aitor Muñoz Suport al seguiment i la justificació de projectes
 • Marta Dolz Project Manager
 • Maria Elisabeth García Project Manager
 • Cristina Ruiz Project Manager
 • Rita Malpique Project Manager
 • Daniel Cuadras Metodologia i estadística
 • Jessica Laragnou Secretària de l'Àrea

Contacte

Àrea de Promoció i Gestió de la Investigació

Edifici Docent. 4ª planta.
Santa Rosa, 39-57
08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona) 
recerca(ELIMINAR)@fsjd.org
Tel. 93 600 97 51