S'inicia a Barcelona un nou assaig clínic amb psilocibina per a la depressió resistent al tractament

Actualment es tracta de l'estudi més gran d'aquesta classe per avaluar els efectes del tractament amb psilocibina (un principi actiu que es troba en les anomenades «bolets al·lucinògens») per a la depressió resistent.

Professionals de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu han iniciat el reclutament de pacients per a un estudi que té com a objectiu avaluar la seguretat i l'eficàcia de la psilocibina en pacients amb depressió resistent al tractament, com a part de l'assaig controlat i aleatoritzat més gran aquesta classe.

La psilocibina és una substància química natural que es troba en diverses espècies de bolets, de vegades denominades «bolets al·lucinògens». Pertany a un grup de fàrmacs anomenats «psicodèlics», que s'estan estudiant com a possibles tractaments per a la salut mental, incloses malalties com ara la depressió, l'ansietat, el TOC i l'addicció.

Actualment, bona part de persones amb depressió resistent al tractament tenen una resposta insuficient als medicaments disponibles.

Un equip de professionals acompanyarà els participants durant tot l'assaig

Aquest nou assaig avaluarà els efectes a curt i llarg termini d'una dosi única de psilocibina en l'estat depressiu i altres aspectes de la funció cerebral. Inicialment es realitza la retirada de medicació antidepressiva (3-6 setmanes abans de l'inici de l'assaig) amb el suport de l'equip de l'assaig format per psiquiatres, terapeutes i coordinadores.

Els pacients són aleatoritzats perquè rebin una de les tres dosis de psilocibina (1 mg, 10 mg o 25 mg), que s'administren a l'Hospital de Dia de Numància. Un terapeuta de l'estudi amb formació especialitzada acompanyarà a cada participant abans, durant i després de la sessió amb psilocibina. A continuació, es realitza un seguiment de tres mesos als participants amb suport mèdic i psicològic de l'equip de l'estudi.

El Dr. Óscar Álvarez, investigador principal d'aquest assaig, va comentar:

"Després de l'era pre-farmacològica de Freud, grans manicomis i cures amb xoc insulínic, hem vist girar el pèndol cap a mig segle d'èmfasi gairebé exclusiu en tractaments psicofarmacològics per suprimir símptomes de la malaltia mental. Avui en dia crec sincerament que estem assistint al naixement d'un nou paradigma en psiquiatria el seu objectiu serà la integració genuïna dels efectes psicofarmacològics de certes substàncies amb els coneixements pel que fa a mètodes psicoterapèutics conquerits per pioners com Freud, Beck i els seus deixebles moderns dins de les teràpies psicodinàmiques, cognitiu conductuals i integradores"

Fotografia: Personal investigador, d’esquerra a dreta: Dr. Óscar Álvarez (investigador principal), Sr. Marc Aixalà, Sra. Sandra Borrás, Dra. Elena Huerta (IRSJD), Dra. Rosa Dueñas, Sra. Gemma Guarch i Dra. Núria Tous.

L'ús de la psilocibina en salut mental

En estudis científics d'aquesta "segona onada" d'investigació psicodèlica en pacients i voluntaris sans s'han realitzat ja més de 2000 sessions amb psilocibina. Un recent estudi preliminar obert i a petita escala1 dut a terme en 20 pacients amb depressió resistent al tractament va demostrar reduccions significatives dels símptomes depressius en tots els registres realitzats després de l'inici. En aquest estudi, la millora dels símptomes va aparèixer ràpidament després només dues sessions de tractament amb psilocibina i es va mantenir a un nivell significatiu durant sis mesos després del tractament. L'octubre de 2018, la FDA2 va concedir la designació de teràpia innovadora (Breakthrough Therapy) al programa de tractament amb psilocibina per a la depressió resistent al tractament de COMPASS Pathways.

Notes

1Carhart-Harris et al (2017); 2Food and Drug Administration [Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense]

Avaluarà els efectes a curt i llarg termini d'una dosi única de psilocibina en l'estat depressiu i altres aspectes de la funció cerebral.

Vols compartir aquesta notícia?